Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

Programos

  • 0
  • 68
  • 177,864

Veiklos dokumentai

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus vidaus darbo tvarkos taisyklės

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos darbo reglamentas

Tarnybinių komandiruočių organizavimo, įforminimo, atsiskaitymo ir apmokėjimo taisyklės

Tarnybinio judriojo ryšio telefono ir judriojo plačiajuosčio ryšio įrangos naudojimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentų praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje taisyklės

Tyrimų Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus iniciatyva atlikimo ir skundų nagrinėjimo rekomendacijos (neoficialus tekstas; aktuali redakcija nuo 2015 m. kovo 31 d.)

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus dovanų politika