Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

Programos

  • 0
  • 67
  • 187,303

Veiklos dokumentai

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus vidaus darbo tvarkos taisyklės

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos darbo reglamentas

Tarnybinių komandiruočių organizavimo, įforminimo, atsiskaitymo ir apmokėjimo taisyklės

Tarnybinio judriojo ryšio telefono ir judriojo plačiajuosčio ryšio įrangos naudojimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės

Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentų praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje tvarkos aprašas

Asmenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje taisyklės

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus dovanų politika

Skundų, pranešimų nagrinėjimo ir tyrimų akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus iniciatyva atlikimo rekomendacijos