Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

Programos

  • 0
  • 61
  • 177,857

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos programos

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos rizikos analizė

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Informacijos apie asmenį surinkimas

Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją