Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

Programos

  • 0
  • 67
  • 187,303

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2019 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2019 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2018 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2018 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2018 M. I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2018 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2017 M. 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2017 M. I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2017 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2016 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2016 M. 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2016 M. I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2015 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2015 M. 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2015 M. I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2014 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2014 M. 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2014 M. I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2014 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
2014 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2013 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2013 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
2013 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas