dr. Vigilijus Sadauskas

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius
 

Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

  • 1
  • 163
  • 92,255

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2015 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2015 M. 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2015 M. I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2014 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2014 M. 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2014 M. I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2014 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
2014 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2013 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2013 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
2013 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas