Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

Programos

  • 2
  • 69
  • 187,305

Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto (neišskaičiavus mokesčių)

Pareigybės pavadinimas, kategorija 2017 m. (Eurais) 2018 m. III ketvirtis (Eurais)
Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis
Bazinis Vidutinis Bazinis Vidutinis
Valstybės pareigūnai
Akademinės etikos ir procedūrų                       kontrolierius 1 1566 1897 0,5 1590 791
Valstybės tarnautojai
Vyriausiasis patarėjas, A16 1 1135,35 * 1 1135,35 *
Patarėjas, A14 1 927 1190
Vyriausiasis specialistas, A13 1 822,15 856
Vyriausiasis specialistas, A12 1 743,85 958 2 755 893
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Vyriausiasis specialistas (informatikas) 0,5 358 353 0,5 364 364
Vyriausiasis specialistas 1 371 476 1,25 728 788
Vyriausiasis specialistas (vyriausiasis buhalteris) 0,5 371 425 0,5 377 377

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LRV 2009m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr.1721 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“. Sutikimo negavus, darbo užmokesčio duomenys neskelbiami.

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis, valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga, priedai, priemokos, apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą.

  Priedas už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos Lietuvos valstybei metus, tačiau ši suma negali viršyti 30 proc. pareiginės algos.

  Lietuvos Respublikos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos atitinkamų tarnautojų priedai už tarnybos stažą yra nuo 3–18 procentų pareiginės algos.

Priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą

(proc. nuo pareiginės algos)

3 metai

3 %

6 metai

6 %

9 metai

9 %

12 metų

12 %

15 metų

15 %

18 metų

18 %

Priedas už trečią kvalifikacinę klasę sudaro 15 procentų pareiginės algos, už antrą kvalifikacinę klasę – 30 procentų pareiginės algos, už pirmą kvalifikacinę klasę – 50 procentų pareiginės algos.

Priedas už kvalifikacinę klasę

III kl.

II kl.

I kl.

15 proc.

30 proc.

50 proc.

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos atitinkamų tarnautojų priedai už kvalifikacinę klasę yra nuo 15–30 procentų pareiginės algos.

Valstybės tarnautojams mokamos priemokos už darbą poilsio bei švenčių dienomis ir nakties metu, už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis darbo sąlygomis bei už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ar papildomų užduočių, atliekamų viršijant nustatytą darbo trukmę, atlikimą (ne ilgiau kaip vienerius metus). Šios priemokos negali viršyti 60 procentų pareiginės algos.