Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

  • 1
  • 42
  • 111,812

Tarptautiniai teisės aktai

2005 m. kovo 11 d. KOMISIJOS REKOMENDACIJA dėl Europos mokslininkų chartijos ir dėl Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodekso