Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

  • 0
  • 49
  • 132,453

Skundai ir tyrimai

Data

Skundo, tyrimo esmė

2018-09-24 Skundas dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Utenos kolegijoje.7
2018-08-16 Skundas dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Vilniaus universitete ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute.9
2018-07-18 Tyrimas savo iniciatyva dėl galimų procedūrų pažeidimų Alytaus kolegijoje.9
2018-07-17 Skundas dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Lietuvos edukologijos universitete.7
2018-07-11 Skundas dėl galimų procedūrų pažeidimų Lietuvos edukologijos universitete.9 Skundas sujungtas su 2018-05-17 skundu.
2018-07-10 Tyrimas dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Šiaulių universitete.8
2018-06-04 Skundas dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Vilniaus universitete.7
2018-05-17 Skundas dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Lietuvos edukologijos universitete.9
2018-03-13 Skundas dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Klaipėdos universitete.8
2018-03-14

Skundas dėl Vytauto Didžiojo universiteto akademinės bendruomenės narių galimų akademinės etikos pažeidimų.8

2018-03-14

Tyrimas savo iniciatyva dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Kauno technologijos universitete ir UAB „ISM Vadybos ir ekonomikos universitete“.9

2018-03-06 Skundas dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Vilniaus Gedimino technikos universitete.8
2018-02-19 Skundas dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute.9
2018-02-06 Tyrimas savo iniciatyva dėl akademinės bendruomenės narių publikacijų, išleistų užsienyje.9
2018-02-01 Skundas dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Vilniaus Gedimino technikos universitete.7

Nagrinėdamas skundus ir atlikdamas tyrimus, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius vadovaujasi objektyvumo ir nešališkumo principais. Pažymėtina, kad akademinės etikos ir procedūrų pažeidimai gali būti konstatuojami kontrolieriaus sprendimu tik išnagrinėjus skundą ar atlikus tyrimą, todėl skundo nagrinėjimo ar tyrimo pradėjimas savaime nereiškia akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo nustatymo.