Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

  • 1
  • 42
  • 111,812

Skundai ir tyrimai

Data

Skundo, tyrimo esmė

2018-03-14

Tyrimas savo iniciatyva dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Kauno technologijos universitete ir UAB „ISM Vadybos ir ekonomikos universitete“.9

2018-02-19 Skundas dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute.9
2018-02-12 Skundas dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Lietuvių kalbos institute.7
2018-02-06 Tyrimas savo iniciatyva dėl akademinės bendruomenės narių publikacijų, išleistų užsienyje.
2018-02-01 Skundas dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Vilniaus Gedimino technikos universitete.8
2018-01-29 Skundas dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Aleksandro Stulginskio universitete.7

2015-01-07

M. L. skundas dėl studijų tvarkos Kazimiero Simonavičiaus universitete.3
Skundas, praėjus 3 mėn. nagrinėjimo laikotarpiui, neišnagrinėtas, nes Kazimiero Simonavičiaus universitetas nepateikia Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui skundo nagrinėjimui reikalingos informacijos.

Nagrinėdamas skundus ir atlikdamas tyrimus, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius vadovaujasi objektyvumo ir nešališkumo principais. Pažymėtina, kad akademinės etikos ir procedūrų pažeidimai gali būti konstatuojami kontrolieriaus sprendimu tik išnagrinėjus skundą ar atlikus tyrimą, todėl skundo nagrinėjimo ar tyrimo pradėjimas savaime nereiškia akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo nustatymo.