dr. Vigilijus Sadauskas

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius
 

Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

  • 1
  • 163
  • 92,255

Skundai ir tyrimai

Data

Skundo, tyrimo esmė

2017-08-22 Skundas dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Lietuvių kalbos institute. Atsižvelgiant į tai, kad gauto skundo aplinkybės susijusios su 2017-08-11 dieną gauto skundo nurodytomis aplinkybėmis, šis skundas prijungtas prie 2017-08-11 gauto skundo.7
2017-08-21

2017 m. vasario 14 d. gautas skundas dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Lietuvių kalbos institute nagrinėjamas iš naujo.9

2017-08-11 Skundas dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Lietuvių kalbos institute.7
2017-08-04

Skundas dėl galimo plagijavimo atvejo Kauno technologijos ir Vytauto Didžiojo universitetuose.7

2017-07-27

Tyrimas dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute.8

2017-06-16

Pranešimas dėl Kauno technologijos universiteto ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto akademinės bendruomenės narių galimų akademinės etikos pažeidimų.9

Skundas, praėjus 3 mėn. nagrinėjimo laikotarpiui, neišnagrinėtas dėl didelės apimties ir dėl to, kad  Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius skundo nagrinėjimui neturi visos reikalingos informacijos. Taip pat dėl to, kad asmuo A. C. savo paaiškinimus pateiks tik spalio mėn. pabaigoje.

2017-04-24

2014 m. vasario 19 d. gautas skundas dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Šiaulių universitete nagrinėjamas iš naujo.8

Skundas, praėjus 3 mėn. nagrinėjimo laikotarpiui, neišnagrinėtas, nes laukiama asmens, įtariamo padarius akademinės etikos pažeidimus, paaiškinimų. Rugsėjo 29 d. šis asmuo informavo, kad pagrindo duoti papildomus paaiškinimus nėra ir atvykti atsisakė.

2015-01-07

M. L. skundas dėl studijų tvarkos Kazimiero Simonavičiaus universitete.3
Skundas, praėjus 3 mėn. nagrinėjimo laikotarpiui, neišnagrinėtas, nes Kazimiero Simonavičiaus universitetas nepateikia Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui skundo nagrinėjimui reikalingos informacijos.

Nagrinėdamas skundus ir atlikdamas tyrimus, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius vadovaujasi objektyvumo ir nešališkumo principais. Pažymėtina, kad akademinės etikos ir procedūrų pažeidimai gali būti konstatuojami kontrolieriaus sprendimu tik išnagrinėjus skundą ar atlikus tyrimą, todėl skundo nagrinėjimo ar tyrimo pradėjimas savaime nereiškia akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo nustatymo.