Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

Programos

  • 0
  • 69
  • 187,305

Skundai ir tyrimai

Data

Skundo, tyrimo esmė

2019-09-04 Skundas dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Lietuvos sporto universitete.9
2019-08-06 Skundas dėl buvusio Vilniaus Gedimino technikos universiteto akademinės bendruomenės nario galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų.3
2019-08-05 Skundas dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Kauno technologijos universitete.9
2019-06-28 Tyrimas dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Vilniaus Gedimino technikos universitete.9
2019-06-18 Tyrimas dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Vilniaus Gedimino technikos universitete.9
2019-05-30 Tyrimas dėl galimai suklastotų duomenų moksliniame straipsnyje.3

Nagrinėdamas skundus ir atlikdamas tyrimus, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius vadovaujasi objektyvumo ir nešališkumo principais. Pažymėtina, kad akademinės etikos ir procedūrų pažeidimai gali būti konstatuojami kontrolieriaus sprendimu tik išnagrinėjus skundą ar atlikus tyrimą, todėl skundo nagrinėjimo ar tyrimo pradėjimas savaime nereiškia akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo nustatymo.