dr. Vigilijus Sadauskas

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius
 

Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

  • 0
  • 43
  • 83,381

Skundai ir tyrimai

Data

Skundo, tyrimo esmė

2017-08-11 Skundas dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Lietuvių kalbos institute.7
2017-08-04

Skundas dėl galimo plagijavimo atvejo Kauno technologijos ir Vytauto Didžiojo universitetuose.7

2017-07-27

Tyrimas dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute.8

2017-06-14 Pranešimas dėl Kauno technologijos universiteto ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto akademinės bendruomenės narių galimų akademinės etikos pažeidimų.5
2017-04-24 Skundas dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Šiaulių universitete.3
2017-04-18 Skundas dėl galimų Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto ir D. P. akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų.8

2015-01-07

M. L. skundas dėl studijų tvarkos Kazimiero Simonavičiaus universitete.3
Skundas, praėjus 3 mėn. nagrinėjimo laikotarpiui, neišnagrinėtas, nes Kazimiero Simonavičiaus universitetas nepateikia Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui skundo nagrinėjimui reikalingos informacijos.

Nagrinėdamas skundus ir atlikdamas tyrimus, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius vadovaujasi objektyvumo ir nešališkumo principais. Pažymėtina, kad akademinės etikos ir procedūrų pažeidimai gali būti konstatuojami kontrolieriaus sprendimu tik išnagrinėjus skundą ar atlikus tyrimą, todėl skundo nagrinėjimo ar tyrimo pradėjimas savaime nereiškia akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo nustatymo.