dr. Vigilijus Sadauskas

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius
 

Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

  • 0
  • 34
  • 79,342

Skundai ir tyrimai

Data

Skundo, tyrimo esmė

2017-06-14 Pranešimas dėl akademinės bendruomenės narių galimų akademinės etikos pažeidimų.
2017-04-24 Skundas dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Šiaulių universitete.3
2017-04-18 Skundas dėl galimų Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto ir D. P. akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų.8
2017-02-09 Skundas dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Vilniaus dailės akademijoje.8
2017-01-16 Skundas dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų, vykdant neeilinės atestacijos procedūras Kauno technologijos universitete.3

Skundas, praėjus 3 mėnesių laikotarpiui, neišnagrinėtas, nes skundas nagrinėjamas kartu su 2017-04-18 gautu skundu.

2015-01-07

M. L. skundas dėl studijų tvarkos Kazimiero Simonavičiaus universitete.3
Skundas, praėjus 3 mėn. nagrinėjimo laikotarpiui, neišnagrinėtas, nes Kazimiero Simonavičiaus universitetas nepateikia Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui skundo nagrinėjimui reikalingos informacijos.

Nagrinėdamas skundus ir atlikdamas tyrimus, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius vadovaujasi objektyvumo ir nešališkumo principais. Pažymėtina, kad akademinės etikos ir procedūrų pažeidimai gali būti konstatuojami kontrolieriaus sprendimu tik išnagrinėjus skundą ar atlikus tyrimą, todėl skundo nagrinėjimo ar tyrimo pradėjimas savaime nereiškia akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo nustatymo.