dr. Vigilijus Sadauskas

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius
 

Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

  • 0
  • 71
  • 101,177

Skundai ir tyrimai

Data

Skundo, tyrimo esmė

2017-08-04

Skundas dėl galimo plagijavimo atvejo Kauno technologijos ir Vytauto Didžiojo universitetuose.8

Skundas, praėjus 3 mėn. nagrinėjimo laikotarpiui, neišnagrinėtas, nes šiuo metu laukiama ekspertų išvadų dėl lyginamų tekstų panašumo.

2017-06-16

Pranešimas dėl Kauno technologijos universiteto ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto akademinės bendruomenės narių galimų akademinės etikos pažeidimų.9

Skundas, praėjus 3 mėn. nagrinėjimo laikotarpiui, neišnagrinėtas dėl didelės apimties ir dėl to, kad  Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius skundo nagrinėjimui neturi visos reikalingos informacijos, kurios dalies nepateikia Kauno technologijos universitetas.

2015-01-07

M. L. skundas dėl studijų tvarkos Kazimiero Simonavičiaus universitete.3
Skundas, praėjus 3 mėn. nagrinėjimo laikotarpiui, neišnagrinėtas, nes Kazimiero Simonavičiaus universitetas nepateikia Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui skundo nagrinėjimui reikalingos informacijos.

Nagrinėdamas skundus ir atlikdamas tyrimus, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius vadovaujasi objektyvumo ir nešališkumo principais. Pažymėtina, kad akademinės etikos ir procedūrų pažeidimai gali būti konstatuojami kontrolieriaus sprendimu tik išnagrinėjus skundą ar atlikus tyrimą, todėl skundo nagrinėjimo ar tyrimo pradėjimas savaime nereiškia akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo nustatymo.