Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

Programos

  • 0
  • 147
  • 157,671

Skundai ir tyrimai

Data

Skundo, tyrimo esmė

2019-04-02 Skundas dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Vytauto Didžiojo universitete.3
2019-04-01 Skundas dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Vytauto Didžiojo universitete.3
2019-03-25 Skundas dėl Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos administracijos galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų.3
2019-03-12 Skundas dėl Šiaulių universiteto ir (ar) Vilniaus universiteto administracijos galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų.3
2019-02-27 Skundas dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Kauno technologijos universitete.9
2019-02-22 Tyrimas dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Vilniaus universiteto Teisės fakultete.3
2019-02-20 Skundas dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje.3
2019-02-15 Skundas dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Vytauto Didžiojo universitete.3
2018-12-06 Trys tyrimai savo iniciatyva dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Kauno technologijos universitete.9
2018-11-20 Skundas dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Kauno technologijos universitete.9
2018-11-15 Pranešimas dėl galimų procedūrų pažeidimų Šiaulių universitete.7
2018-10-24 Skundas dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Kauno technologijos universitete organizuojant konkursus.7
2018-08-16 Skundas dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Vilniaus universitete ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute.9
2018-07-18 Tyrimas savo iniciatyva dėl galimų procedūrų pažeidimų Alytaus kolegijoje.9
2018-02-19 Skundas dėl galimų akademinės etikos pažeidimų Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute.9

Nagrinėdamas skundus ir atlikdamas tyrimus, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius vadovaujasi objektyvumo ir nešališkumo principais. Pažymėtina, kad akademinės etikos ir procedūrų pažeidimai gali būti konstatuojami kontrolieriaus sprendimu tik išnagrinėjus skundą ar atlikus tyrimą, todėl skundo nagrinėjimo ar tyrimo pradėjimas savaime nereiškia akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo nustatymo.