Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

Programos

  • 0
  • 3
  • 192,172

Vadovo darbotvarkė

Lapkričio 4 d. 11:30 Susitinka su švietimo, mokslo ir sporto viceministru prof. Valdemaru Razumu
Lapkričio 6 d. 10:00 Dalyvauja Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje
Lapkričio 8 d. 13:00

Veda atvirą paskaitą apie publikavimo etiką Kauno technologijos universiteto akademinei bendruomenei

Lapkričio 8 d. 15:00

Dalyvauja susitikime su universitetų etikos komitetų atstovais