Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

Programos

  • 0
  • 138
  • 157,662

Vadovo darbotvarkė

Balandžio 24 d. 15 val. Dalyvauja doktorantūros nuostatų darbo grupės posėdyje.
Balandžio 24 d. 9 val. Dalyvauja susitikime su Lietuvos universitetų rektorių konferencijos prezidentu prof. habil. dr. Artūru Žukausku.
Balandžio 23 d. 14 val. Susitinka su Bioetikos komiteto vyriausiąja specialiste, laikinai vykdančia direktoriaus funkcijas, Asta Čekanauskaite.