Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

Programos

  • 0
  • 60
  • 187,296

Patariamasis komitetas

LIETUVOS RESPUBLIKOS AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIAUS
PATARIAMASIS KOMITETAS

Vardas, pavardė Laikotarpis, kai buvo patariamojo komiteto nariu
Giedrė Adomavičienė 2014–2015 m.
Paulius Baltokas 2014–2015 m.
Andrius Bambalas 2018–2019 m.
Rimantas Barauskas 2014–2017 m.
Grasilda Blažienė 2018–2019 m.
Šarūnas Berlinskas 2014–2015 m.
Rūta Bikulčiūtė 2014–2015 m.
Eglė Bilevičiūtė 2016–2017 m.
Vaidas Jurkevičius 2018–2019 m.
Aivaras Kareiva 2016–2017 m.
Antanas Laurinčikas 2016–2017 m.
Donatas Levišauskas 2014–2015 m.
Vaclovas Makūnas 2014–2015 m.
Nijolė Margelevičienė 2014–2015 m.
Saulius Nefas 2014–2015 m.
Rimas Norvaiša 2014–2015 m.
Augustina Palionytė 2016–2017 m.
Andrius Puksas 2014–2015 m.
Andrius Puzas 2018–2019 m.
Alfonsas Ramonas 2014–2015 m.
Ramutė Ruškytė 2016–2017 m.
Monika Simaškaitė 2014–2015 m.
Vytautas Sinkevičius 2014–2019 m.
Algirdas Petras Stabinis 2014–2015 m.
Edita Sužiedėlienė 2014–2015 m. ir 2018–2019 m.
Gintaras Šapoka 2016–2017 m.
Rita Šerpytytė 2014–2019 m.
Algė Šuliakaitė 2014–2016 m.
Loreta Tauginienė 2014 m.
Jūratė Usonienė

2014–2015 m.