dr. Vigilijus Sadauskas

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius
 

Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

  • 0
  • 71
  • 101,177

Patariamasis komitetas

LIETUVOS RESPUBLIKOS AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIAUS
PATARIAMASIS KOMITETAS

 

2018-2019 m. Patariamojo komiteto nariai:

Andrius Bambalas – Lietuvos advokatūros teikimu;

Grasilda Blažienė – Lietuvos mokslų akademijos teikimu;

Vaidas Jurkevičius – Lietuvos advokatūros teikimu;

Andrius Puzas – Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos teikimu;

Vytautas Sinkevičius – Lietuvos mokslo tarybos teikimu;

Edita Sužiedėlienė – Lietuvos mokslo tarybos teikimu;

Rita Šerpytytė – Lietuvos mokslo tarybos teikimu.