Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

Programos

  • 0
  • 6
  • 192,175

Asmenų aptarnavimas

Asmenys Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje (toliau – Tarnyba) priimami kiekvieną darbo dieną Tarnybos darbo laiku:

Pirmadienį 8.00–16.30 val.
Antradienį 8.00–16.30 val.
Trečiadienį 8.00–16.30 val.
Ketvirtadienį 8.00–16.30 val.
Penktadienį 8.00–15.45 val.

Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Pasibaigus Tarnybos darbo dienos laikui papildomai asmenų prašymai ir skundai priimami:

pirmadieniais  – penktadieniais nuo 7.30–8.00 val.

Asmenis aptarnauja, informaciją teikia ir skundus priima vyriausiasis specialistas Mindaugas Židonis (1 kab.), tel. 8 706 65161, el. p. lraepk@etika.gov.lt.

SKUNDO PATEIKIMAS

Kontrolieriui teikiamame skunde turi būti nurodyta:

1) pareiškėjo vardas, pavardė (arba juridinio asmens pavadinimas) ir gyvenamosios vietos adresas (juridinio asmens buveinė);

2) duomenys apie akademinės etikos ir (arba) procedūrų pažeidimą;

3) pareiškėjo reikalavimas.

Išnagrinėjęs skundą arba atlikęs tyrimą, Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius priima sprendimą:

1) informuoti pareiškėją, mokslo ir studijų institucijas ir Švietimo ir mokslo ministeriją apie asmenis, padariusius akademinės etikos ir (arba) procedūrų pažeidimus;

2) įpareigoti aukštojo mokslo kvalifikaciją suteikusią ir (arba) konkursą pareigoms eiti vykdžiusią instituciją atšaukti sprendimą dėl aukštojo mokslo kvalifikacijos suteikimo ir (arba) konkurso laimėtojo;

3) įpareigoti mokslo ir studijų institucijas pakeisti ar panaikinti sprendimus, prieštaraujančius akademinei etikai ir procedūroms;

4) rekomenduoti darbuotojui atsisakyti dalyvauti vykdomame mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projekte;

5) informuoti už atitinkamą valdymo sritį atsakingą instituciją apie nukentėjusius nuo akademinės etikos ir (arba) procedūrų pažeidimų asmenis (autorius);

6) rekomenduoti mokslo ir studijų institucijoms imtis priemonių, kad būtų pašalinti akademinės etikos ir procedūrų pažeidimai ir jų priežastys;

7) įpareigoti mokslo (meno) darbų autorius pateikti kontrolieriui leidėjo patvirtinimą dėl mokslo (meno) darbų pašalinimo iš prekybos vietų ir techninių klaidų ištaisymo duomenų bazėse, kuriose teikiamos nuorodos į mokslo (meno) darbus;

8) informuoti teisėsaugos institucijas, jeigu nustatoma nusikalstamos veikos požymių;

9) kreiptis į teismą, jeigu nevykdomas šios dalies 2 punkte nurodytas kontrolieriaus įpareigojimas;

10) pripažinti skundą (pranešimą) nepagrįstu;

11) skundo (pranešimo) nagrinėjimą ar tyrimą nutraukti.