dr. Vigilijus Sadauskas

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius
 

Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

  • 0
  • 34
  • 79,342

Asmenų aptarnavimas

Asmenys Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje (toliau – Tarnyba) priimami kiekvieną darbo dieną Tarnybos darbo laiku:

Pirmadienį 8.00–17.00 val.
Antradienį 8.00–17.00 val.
Trečiadienį 8.00–17.00 val.
Ketvirtadienį 8.00–17.00 val.
Penktadienį 8.00–15.45 val.

Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Pasibaigus Tarnybos darbo dienos laikui papildomai asmenų prašymai ir skundai priimami:

pirmadieniais  – penktadieniais nuo 7.30–8.00 val.

Asmenis aptarnauja, informaciją teikia ir skundus priima vyriausiasis specialistas Mindaugas Židonis (1 kab.), tel. 8 706 65161, el. p. lraepk@etika.gov.lt

Pareiškėjai, kurie kreipiasi dėl konsultacijos, Tarnyboje priimami Tarnybos interneto svetainėje nurodytu Tarnybos valstybės tarnautojų priėmimo laiku ar kitu iš anksto suderintu priėmimo laiku.

SKUNDO PATEIKIMAS

Kontrolieriui teikiamame skunde turi būti nurodyta:

1) pareiškėjo vardas, pavardė (arba juridinio asmens pavadinimas) ir gyvenamosios vietos adresas (juridinio asmens buveinė);

2) duomenys apie akademinės etikos ir (arba) procedūrų pažeidimą;

3) pareiškėjo reikalavimas.

Išnagrinėjęs skundą arba atlikęs tyrimą, Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius priima sprendimą:

1) informuoti pareiškėją, mokslo ir studijų institucijas ir Švietimo ir mokslo ministeriją apie asmenis, padariusius akademinės etikos ir procedūrų pažeidimus;

2) įpareigoti aukštojo mokslo kvalifikaciją suteikusią ir (arba) konkursą pareigoms eiti vykdžiusią instituciją atšaukti sprendimą dėl aukštojo mokslo kvalifikacijos suteikimo ir (arba) konkurso laimėtojo;

3) rekomenduoti mokslo ir studijų institucijoms atšaukti sprendimą, priimtą remiantis akademinę etiką ir procedūras reglamentuojančiais dokumentais;

4) rekomenduoti darbuotojui atsisakyti dalyvauti vykdomame mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projekte;

5) informuoti už atitinkamą valdymo sritį atsakingą instituciją apie nukentėjusius nuo akademinės etikos ir (arba) procedūrų pažeidimų asmenis (autorius);

6) informuoti teisėsaugos institucijas, jeigu nustatoma nusikalstamos veikos požymių;

7) kreiptis į teismą, jeigu nevykdomas šios dalies 2 punkte nurodytas kontrolieriaus įpareigojimas;

8) pripažinti skundą (pranešimą) nepagrįstu;

9) skundo (pranešimo) nagrinėjimą ar tyrimą nutraukti.

(Mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 11 dalis)