Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

Programos

  • 1
  • 60
  • 187,296

Projektai

Projektas „Piliečių įgalinimo mokslas skatinant kūrybiškumą, mokslinį raštingumą ir inovacijas Europoje“ (angl. Citizen Science to Promote Creativity, Scientific Literacy, and Innovation Throughout Europe)

Projekto tikslas: sutelkti socialinių inovacijų bendruomenės pajėgumą Europoje: 1) tiriant ir didinant piliečių įgalinimo mokslu grįstą mokslinį, šviečiamąjį, politinį ir pilietinį poveikį, kurį patiria įvairių sektorių suinteresuotosios šalys (pvz., sprendimų priėmėjai, socialiniai novatoriai, mokslininkai, NVO ir t. t.), 2) įvertinant piliečių įgalinimo mokslo kaip socialinių inovacijų ir socioekologinio pereinamojo laikotarpio įgyvendintojo potencialą.

Tarnyba kartu su Londono universiteto (Jungtinė Karalystė) atstove dr. Artemis Skarlatidou vadovauja piliečių įgalinimo mokslo vaidmens pilietinėje visuomenėje darbo grupei ir kartu su šios darbo grupės nariais prisidės prie rekomendacijų piliečių įgalinimo mokslo projektams rengimo, įskaitant ir mokslinės veiklos etikos požiūriu.

Projekto tinklapis: https://www.cs-eu.net/

Finansavimo šaltinis: COST programa

Projekto pabaiga: 2020 m. rugsėjis