Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

Programos

  • 1
  • 67
  • 187,303

Nuorodos

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

LIETUVOS MOKSLO TARYBA

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJA

LIETUVOS UNIVERSITETŲ REKTORIŲ KONFERENCIJA

LIETUVOS KOLEGIJŲ DIREKTORIŲ KONFERENCIJA

LIETUVOS MOKSLININKŲ SĄJUNGA

LIETUVOS JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ SĄJUNGA

LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGA

ATVIRA INFORMAVIMO KONSULTAVIMO ORIENTAVIMO SISTEMA

INFORMACINĖ SISTEMA “ELEKTRONINIAI VALDŽIOS VARTAI”

Naudingos nuorodos lietuvių kalba

2005 m. kovo 11 d. Komisijos rekomendacija dėl Europos mokslininkų chartijos ir dėl Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodekso

Europos elgesio kodeksas mokslinių tyrimų etikos klausimais (pataisytas leidimas)

Aiškinamasis akademinio sąžiningumo terminų žodynas

Naudingos nuorodos anglų kalba

1964 m. Pasaulio gydytojų asociacijos Helsinkio deklaracija

1997 m. Tarptautinio medicinos žurnalų leidėjo komiteto Vankuverio protokolas dėl vieningų reikalavimų rankraščiams, įteiktiems biomedicinos žurnalams (citavimo reikalavimas)

1997 m. lapkričio 11 d.  Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos rekomendacijos dėl aukštojo mokslo dėstytojų statuso

2001 m. Britų sociologijos asociacijos autorystės gairės akademiniams darbams

2003 m. gruodžio 1-4 d. Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos Pasaulio mokslo žinių ir technologijų komisijos Rio de Žaneiro deklaracija dėl mokslo ir technologijų etikos (žr. priedą)

2004 m. Bukarešto deklaracija dėl etinių aukštojo mokslo vertybių ir principų Europos regione

2004 m. Europos Sąjungos socioekonominių tyrimų etikos kodeksas

2004 m. rugsėjo 2-5 d. Tarptautinės universitetų asociacijos Bukarešto deklaracija dėl Europos regiono aukštojo mokslo etinių vertybių ir principų

2007 m. Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Pasaulinio mokslo forumo ataskaita „Geroji praktika užtikrinant mokslinį sąžiningumą ir užkertant kelią netinkamam elgesiui“

2010 m. Europos tyrimų etikos vadovėlis

2010 m. liepos 21-24 d. Singapūro pozicija dėl mokslinių tyrimų sąžiningumo

2011 m. Europos mokslo fondo mokslinių tyrimų sąžiningumo elgesio kodeksas

2011 m. gruodžio mėn. Europos mokslo universitetų lygos rekomendacija Nr. 9 „Europos mokslinių tyrimų erdvė: mokslo universitetų prioritetai“

2012 m. Tarptautinės universitetų asociacijos Magna Charta Universitatum observatorijos Aukštojo mokslo institucinio etikos kodekso gairės

Europos išplėstinių vadybos tyrimų instituto ir Europos vadybos ir verslo administravimo doktorantūros asociacijos parengtas Europos vadybos ir verslo administravimo doktorantūros studijų veiklos kodeksas

2019 m. Europos mokslinių tyrimų sąžiningumo tarnybų tinklo Mokslinių tyrimų pažeidimų nagrinėjimo rekomendacijos