dr. Vigilijus Sadauskas

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius
 

Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

  • 1
  • 163
  • 92,255

2017-07-28 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus prašymu Valstybė kontrolė atliks eLABa tyrimą

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius (toliau – Kontrolierius), siekdamas efektyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatuose nustatytą uždavinį „prisidėti prie mokslo ir studijų kokybės <…>, taikant plagijavimo, neteisėto kopijavimo ar kitokio kitų asmenų sukurtų intelektinės nuosavybės rezultatų neteisėto naudojimo <…> prevencijos priemones“ ir atsižvelgdamas į Kontrolieriui [daugiau…]

2017-07-26 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius susitiko su Kauno technologijos universiteto Tarybos pirmininku Arvydu Janulaičiu

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas 2017 m. liepos 26 d. tarnyboje susitiko su Kauno technologijos universiteto Tarybos pirmininku Arvydu Janulaičiu.

2017-07-26 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius susitiko su Seimo nariu Mindaugu Puidoku.

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas 2017 m. liepos 26 d. tarnyboje susitiko su Lietuvos Respublukos Seimo nariu Mindaugu Puidoku.

2017-07-14 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus Petro Baršausko ir Universitetinės akademinių darbuotojų atestacijos ir konkursų komisijos akademinės etikos pažeidimų

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2017 m. liepos 11 d. sprendimas Nr. SP-19 „Dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus Petro Baršausko ir Universitetinės akademinių darbuotojų atestacijos ir konkursų komisijos akademinės etikos pažeidimų“.

2017-06-30 | Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetas atidėjo Kontrolieriaus siūlomo Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo projekto svarstymą

2017 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius (toliau – Kontrolierius) dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje, kuriame buvo svarstomas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 17 straipsnio 1, 11 ir 13 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas.

Pažymėtina, [daugiau…]

2017-06-29 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Vilniaus dailės akademijos UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedroje

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2017 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. SP-18 „Dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Vilniaus dailės akademijos UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedroje“.

2017-06-28 | Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius susitiko su Lietuvos edukologijos universiteto Senato pirmininku prof. dr. Audroniumi Vilku

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas 2017 m. birželio 28 d. tarnyboje susitiko su Lietuvos edukologijos universiteto Senato pirmininku prof. dr. Audroniumi Vilku. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie akademinės etikos kodeksą, etikos ir ginčų komisiją ir kita.

2017-06-26 | Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos komitetų jungtiniame posėdyje

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas 2017 m. birželio 26 d. dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos komitetų jungtiniame posėdyje.

2017-06-19 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl R. B. 2017 m. sausio 10 d. pranešimo

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2017 m. birželio 15 d. sprendimas Nr. SP-17 „Dėl R. B. 2017 m. sausio 10 d. pranešimo“.

2017-06-15 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl Lietuvos edukologijos universiteto Senato pažeidimo

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2017 m. birželio 13 d. sprendimas Nr. SP-16 „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Senato pažeidimo“.