Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

  • 1
  • 54
  • 139,508

2018-03-12 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius susitinka su Gamtos tyrimų centro bendruomene

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas 2018 m. kovo 12 d. dalyvaus susitikime su akademine bendruomene Gamtos  tyrimų centre. Susitikimo tikslas – pristatyti Kontrolieriaus ir jo tarnybos veiklą: atliekamus tyrimus, priimamus sprendimus, rekomendacijas etikos kodeksams ir kt.

2018-03-12 | Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Algio Krupavičiaus ir Vitalijos Simonaitytės veikos, turinčios nusikalstamos veikos požymių

2018 m. kovo 9 d. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba buvo informuota apie pradėtą ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus dr. Vigilijaus Sadausko pranešimą dėl įvykdytos nusikalstamos veikos.

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdyba ikiteisminį tyrimą [daugiau…]

2018-03-09 | Akademinės bendruomenės nariai ryžtingai imasi spręsti akademinės etikos ir procedūrų srityje kylančias problemas

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje š. m. vasario 6 d. buvo gautas skundas dėl patyčių skleidimo socialiniuose tinkluose, tyčiojimosi iš Vytauto Didžiojo universiteto herbo, tautos ir valstybės simbolikos. Kontrolierius, atsižvelgęs į skundžiamo objekto pobūdį, taip pat skatindamas aukštosios mokyklos savireguliaciją, nuasmenintą skundą persiuntė Kauno technologijos universiteto Akademinės etikos kolegijai.

[daugiau…]

2018-03-08 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius susitinka su Lietuvos socialinių tyrimų centro bendruomene

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas 2018 m. kovo 8 d. dalyvaus susitikime su akademine bendruomene Lietuvos socialinių tyrimų centre. Susitikimo tikslas – pristatyti Kontrolieriaus ir jo tarnybos veiklą: atliekamus tyrimus, priimamus sprendimus, rekomendacijas etikos kodeksams ir kt.

2018-03-02 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius vyksta į Briuselį

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas 2018 m. kovo 5–7 d. vyksta į komandiruotę Briuselyje dalyvauti „Research Ethics and the Academic Framework“ renginyje.

[daugiau…]

2018-03-01 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dalyvavo Lietuvos administracinių ginčų komisijos posėdyje

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas dalyvavo Lietuvos administracinių ginčų komisijos posėdyje dėl Kontrolieriaus 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. SP-27 „Dėl Irenos Baliulės akademinės etikos pažeidimų“ panaikinimo pagal Irenos Baliulės skundą.

[daugiau…]

2018-03-01 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dalyvavo radijo laidoje „Atviras pokalbis“

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas dalyvavo radijo laidoje „Atviras pokalbis“.

[daugiau…]

2018-02-20 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl Algio Krupavičiaus ir Vitalijos Simonaitytės akademinės etikos pažeidimų

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas išnagrinėjo 2017 m. rugpjūčio 1 d. gautą skundą dėl Vytauto Didžiojo universiteto akademinės bendruomenės nario A. Krupavičiaus ir Kauno technologijos universiteto akademinės bendruomenės narės V. Simonaitytės galimų akademinės etikos pažeidimų.

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos [daugiau…]

2018-02-13 | Finansinės paramos gavimo ir panaudojimo aplinkybes Lietuvių kalbos institute vertins Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba

Viešųjų pirkimų tarnyba 2018 m. vasario mėn. pranešė Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui dr. Vigilijui Sadauskui, kad informacija dėl monografijos leidybai (pagal LMT tikslinį kvietimą) Lietuvių kalbos institutui skirtos finansinės paramos gavimo ir panaudojimo aplinkybių įvertinti pagal kompetenciją perduota Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

[daugiau…]

2018-02-13 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius vyksta į Strasbūrą

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas 2018 m. vasario 14–16 d. vyksta į komandiruotę Strasbūre. Šiomis dienomis organizuojama antroji „Pan-European Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education“ (ETINED) plenarinė sesija. Susitikimo programoje numatyta: 1) ETINED darbo grupių ir prioritetų pristatymas, 2) darbo grupių sesijos ir diskusijos apie [daugiau…]