dr. Vigilijus Sadauskas

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius
 

Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

  • 0
  • 34
  • 79,342

2017-04-19 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dalyvaus Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas 2017 m. balandžio 19 d. dalyvaus Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje.

2017-04-12 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl Lietuvos edukologijos universiteto studento Tomo Griškevičiaus akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2017 m. balandžio 11 d. sprendimas Nr. SP-9 „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto studento Tomo Griškevičiaus akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų“.

2017-03-28 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas Dėl Aleksandro Zotovo, lektorės dokt. Lauros Aidukienės, lektoriaus Mangirdo Morkūno ir prof. dr. Gedimino Černiausko akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius (toliau – Kontrolierius) gavo Aleksandro Zotovo, buvusio Mykolo Romerio universiteto (toliau – MRU) studento, skundą dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų MRU. Įvertinęs pateiktą medžiagą, Kontrolierius pradėjo tyrimą ir nustatė, kad MRU atsiskaitymų, laikomų išankstiniu būdu, susiklosčiusi praktika yra nenuosekli, todėl ydinga, o reglamentavimas – nepakankamas [daugiau…]

2017-03-24 | Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius atkreipia dėmesį į teisės akto, reglamentuojančio administracinę atsakomybę už rašto darbų įsigijimą, problemas

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui dr. Vigilijui Sadauskui (toliau – Kontrolierius) gaunant kreipimųsi dėl pasiūlymų įsigyti rašto darbus, atsižvelgiant į studentų atliktų tyrimų duomenis dėl akademinio nesąžiningumo paplitimo aukštosiose mokyklose ir viešai internetinėje erdvėje skleidžiant informaciją, skatinančią rašyti rašto darbus ir juos įsigyti, signalizuojama apie esamą aukštojo mokslo kokybės problemą, [daugiau…]

2017-03-21 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl D. I. 2016 m. lapkričio 24 d. skundo

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2017 m. kovo 20 d. sprendimas Nr. SP-7 „Dėl D. I. 2016 m. lapkričio 24 d. skundo“.

2017-03-06 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Kauno technologijos universitete

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2017 m. kovo 2 d. sprendimas Nr. SP-6 „Dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Kauno technologijos universitete“.

2017-02-28 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl atestavimo ir viešo konkurso vykdymo Lietuvos kultūros tyrimų institute

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2017 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. SP-5 „Dėl atestavimo ir viešo konkurso vykdymo Lietuvos kultūros tyrimų institute“.

2017-02-22 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl Marijampolės kolegijos direktoriaus Vaidoto Viliūno akademinės etikos pažeidimų

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2017 m. vasario 22 d. sprendimas Nr. SP-4 „Marijampolės kolegijos direktoriaus Vaidoto Viliūno akademinės etikos pažeidimų“.

2017-02-21 | Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas susiaurino kontrolieriaus kompetenciją

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusio naujos redakcijos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius yra valstybės pareigūnas, nagrinėjantis skundus, pranešimus ir savo iniciatyva atliekantis tyrimus dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų, įtvirtintų mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksuose, pažeidimų.

[daugiau…]

2017-02-01 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo pareigybei užimti

Asmuo, pretenduojantis dalyvauti konkurse Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos patarėjo pareigybei užimti konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau – prašymas), kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo [daugiau…]