dr. Vigilijus Sadauskas

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius
 

Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

  • 2
  • 65
  • 69,121

2017-02-22 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl Marijampolės kolegijos direktoriaus Vaidoto Viliūno akademinės etikos pažeidimų

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2017 m. vasario 22 d. sprendimas Nr. SP-4 „Marijampolės kolegijos direktoriaus Vaidoto Viliūno akademinės etikos pažeidimų“.

2017-02-21 | Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas susiaurino kontrolieriaus kompetenciją

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusio naujos redakcijos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius yra valstybės pareigūnas, nagrinėjantis skundus, pranešimus ir savo iniciatyva atliekantis tyrimus dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų, įtvirtintų mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksuose, pažeidimų.

[daugiau…]

2017-02-01 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo pareigybei užimti

Asmuo, pretenduojantis dalyvauti konkurse Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos patarėjo pareigybei užimti konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau – prašymas), kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo [daugiau…]

2017-01-30 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius pateikė Lietuvos Respublikos Seimui pasiūlymą, kuriuo siekiama nustatyti atsakomybę už parengto mokslo ar studijų rašto darbo pateikimą užsakovui, jo (rašto darbo) pateikimą kaip savo mokslo ir studijų institucijoms ir informacijos, skatinančios pažeisti akademinę etiką, sklaidą

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas 2017 m. sausio 30 d. pateikė Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui, Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui bei Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetui pasiūlymą dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 123 ir 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo [daugiau…]

2017-01-18 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dalyvavo susitikime dėl atsakomybės už neteisėtą mokslo darbų pirkimą, pardavimą ir pateikimą nustatymo

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas 2017 m. sausio 17 d. dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstovais, policijos pareigūnais ir studentais.

Susitikimo metu buvo diskutuojama dėl 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos administracinių [daugiau…]

2017-01-18 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl T. G. 2016 m. spalio 14 d. skundo

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2017 m. sausio 18 d. sprendimas Nr. SP-3 „Dėl T. G. 2016 m. spalio 14 d. skundo“.

2017-01-13 |Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dalyvauja Laisvės gynėjų dienos minėjime

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas 2017 m. sausio 13 d. dalyvauja iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime ir Laisvės premijos įteikimo ceremonijoje Lietuvos Respublikos Seime.

2017-01-11 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl Vytauto Didžiojo universiteto 2016 m. rugpjūčio 1 d. skundo

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2017 m. sausio 10 d. sprendimas Nr. SP-2 „Dėl Vytauto Didžiojo universiteto 2016 m. rugpjūčio 1 d. skundo“.

2017-01-11 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl P. Ū. 2016 m. spalio 6 d. skundo

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2017 m. sausio 10 d. sprendimas Nr. SP-1 „Dėl P. Ū. spalio 6 d. skundo“.

2017-01-05 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dalyvavo susitikime su Seimo Pirmininku Viktoru Pranckiečiu

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas 2017 m. sausio 5 d. susitikime su Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininku Viktoru Pranckiečiu pristatė Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriau tarnybos veiklos principus, aptarė su 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusių Mokslo ir Studijų įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso nuostatų, susijusių [daugiau…]