Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

Programos

  • 0
  • 52
  • 152,140

2019-02-25 | Kontrolierė pasisakė apie nesavarankišką mokslo ir studijų darbų rengimą

Administracinių nusižengimų kodekso 123 straipsnyje įtvirtinta nuostata apie neteisėtą mokslo darbų pirkimą, pardavimą ir jų pateikimą mokslo ir studijų institucijoms. 2018 m. spalio mėn. Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas pateikė šio straipsnio projektą, kuriame siūlo atsisakyti pirkimo–pardavimo fakto ir akcentuoja nesavarankišką rengimą ir perdavimą. Dėmesys pastarajam veiksmui – nesavarankiškas rengimas ir perdavimas [daugiau…]

2019-02-21 | Kontrolierė susitiko su akademinių bendruomenių vadovais

Vasario 8 ir 21 d. kontrolierė Loreta Tauginienė susitiko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos ir Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos nariais. Susitikimuose kontrolierė atkreipė dėmesį į būtinybę mokslo ir studijų institucijoms skatinti akademinę etiką įgyvendinant ją užtikrinančias priemones. „Akademinę etiką skatinančių priemonių diegimas prilygsta socialinei inovacijai, kuri inspiruoja organizacinius pokyčius“, teigė kontrolierė. Ji taip pat kvietė [daugiau…]

2019-02-15 | Lietuvos universitetų rektorių konferencija patvirtino Publikavimo etikos gaires

Vasario 8 d. posėdyje Lietuvos universitetų rektorių konferencija (toliau – LURK) patvirtino LURK Laikinosios akademinio sąžiningumo ir etikos darbo grupės parengtas Publikavimo etikos gaires. Jomis siekiama supažindinti akademinę bendruomenę su vyraujančiomis tarptautinėmis publikavimo etikos nuostatomis, kurios taikomos visoms publikavimo procese dalyvaujančioms suinteresuotosioms šalims, t. y. mokslo leidinių redaktoriams, leidėjams, įvairių rankraščių recenzentams ir autoriams [daugiau…]

2019-01-30 | Tarnyboje įvyko susitikimas su Lietuvos studentų sąjungos atstovais

Kontrolierė Loreta Tauginienė ir Tarnybos darbuotojai susitiko su Lietuvos studentų sąjungos (toliau – LSS) prezidentu Eigirdu Sarkanu ir viceprezidente Viktorija Žilinskaite. Susitikime buvo aptartas Tarnybos ir LSS abipusis bendradarbiavimas siekiant skatinti studentus laikytis akademinės etikos normų, tobulinti akademinės etikos pažeidimų nustatymą mokslo ir studijų institucijose, informuoti studentų bendruomenę apie netinkamai įgyvendinamą studijų procesą ir [daugiau…]

2019-01-29 | Tarnyboje įvyko susitikimas su Švietimo informacinių technologijų centro atstovais

Kontrolierė ir Tarnybos darbuotojai susitiko su Švietimo informacinių technologijų centro (toliau – ŠITC) direktoriaus pavaduotoju ir Mokinių, studentų ir pedagogų registrų skyriaus vadove. Susitikime buvo atkreiptas dėmesys į poreikį gerinti Tarnybos veiklos efektyvumą bei aptartos galimybės bendradarbiauti su ŠITC, siekiant laiku gauti Tarnybai reikalingą informaciją.

[daugiau…]

2018-09-12 | Teismas atmetė Algio Krupavičiaus ir Vitalijos Simonaitytės skundą kaip nepagrįstą

2018 m. rugsėjo 11 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – Teismas) priėmė sprendimą, kuriuo atmetė pareiškėjų Algio Krupavičiaus ir Vitalijos Simonaitytės skundą atsakovėms Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai ir Lietuvos valstybei dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimo panaikinimo, 20 000 Eur neturtinės žalos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Teismo [daugiau…]

2018-06-25 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl Šiaulių universiteto Darbuotojų ir studentų etikos komisijos akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų

Į Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą kreipėsi pareiškėjas, prašydamas įvertinti, ar mokslo ir studijų institucijos etikos komisija turi įgaliojimus vertinti Viešojo juridinio asmens, kuris valdo, naudoja valstybės ir savivaldybės turtą ir juo disponuoja, Vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių pažeidimus, taip pat, ar Etikos komisijos priimti sprendimai yra teisėti.

Kontrolierius, [daugiau…]

2018-06-08 | Teismas atmetė Petro Baršausko skundą dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimo panaikinimo

2018 m. gegužės 30 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą atmesti pareiškėjo Petro Baršausko skundą dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimo panaikinimo. Pirmos instancijos teismo sprendimas gali būti skundžiamas.

Primename, kad 2018 m. sausio 17 d. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisija priėmė sprendimą, kuriame konstatavo, kad Petras Baršauskas „savo parašu patvirtindamas parengtų atsakymų teisingumą, <…> [daugiau…]

2018-06-08 | Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pripažino prof. dr. Eleną Jolantą Zabarskaitę pažeidus Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą

2018 m. gegužės 23 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija priėmė sprendimą, kuriame nusprendė, kad Lietuvių kalbos instituto direktorė prof. dr. Elena Jolanta Zabarskaitė pažeidė Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, t. y. laiku ir tinkamai deklaruoti interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Komisijos sprendimas gali būti skundžiamas.

Sprendime [daugiau…]

2018-03-28 | Teismas atmetė pareiškėjo Petro Baršausko skundą kaip nepagrįstą

2018 m. kovo 28 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą, kuriuo atmetė pareiškėjo Petro Baršausko skundą atsakovei Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kauno technologijos universitetui, Vilniaus Gedimino technikos universitetui, Vilniaus universitetui, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Lietuvos mokslo tarybai ir Algirdui Antanui Avižieniui [daugiau…]