Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

Programos

  • 0
  • 114
  • 172,349

2019-07-15 | Tarnybos atstovai vedė mokymus Vilniaus universiteto Studentų atstovybės koordinatoriams

Liepos 12 d. akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Loreta Tauginienė ir vyriausioji specialistė Gintarė Židonė dalyvavo Vilniaus universiteto Studentų atstovybės koordinatorių išvažiuojamuosiuose mokymuose. Mokymuose kontrolierė Loreta Tauginienė skaitė pranešimą „Akademinė etika: ugdyti (,) negalima (,) bausti?“, kurio tikslas – supažindinti studentus su akademinio nesąžiningumo formomis, susijusiomis su interesų konfliktu, neetiška autoryste ir duomenų valdymu. [daugiau…]

2019-07-10 | Tarnybos atstovas susipažino su pranešėjų apsaugos tarptautine praktika

Birželio 20–21 d. patarėja Giedrė Litvinaitytė dalyvavo Tarptautinio pranešėjų mokslinių tyrimų tinklo (angl. International Whistleblowing Research Network) organizuotoje konferencijoje Utrechte (Nyderlandų Karalystė). Konferencijoje pranešimus skaitė atstovai iš Airijos, Australijos, Belgijos, Didžiosios Britanijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Pietų Afrikos Respublikos.

Renginyje buvo pristatyta pranešėjų apsaugos tarptautinė praktika, pvz., apie taikomą pranešėjų apsaugos politiką tokiose didelėse [daugiau…]

2019-07-02 | Tarnybos atstovai įsitraukia į e-ENERI ekspertų bendruomenės tinklą

Kontrolierė Loreta Tauginienė, vyriausieji specialistai Regimantas Juras ir Gintarė Židonė įsitraukė į ENERI (angl. European Network of Research Ethics and Research Integrity) ekspertų el. bendruomenės tinklą. Kaip pažymi ENERI, mokslinių tyrimų sąžiningumas atspindi tyrėjų požiūrį ir įprotį atlikti mokslinius tyrimus laikantis etikos, teisinių ir profesinių (dalykinių) reikalavimų ir standartų. Šiame tinkle dalyvauja įvairių tipų [daugiau…]

2019-06-27 ǀ Diskutuota apie mokslinių tyrimų etikos vaidmens stiprinimą

Birželio 26 d. Lietuvos mokslo taryboje vyko diskusija apie Lietuvos valstybinių institucijų, tokių kaip Tarnybos, Lietuvos bioetikos komiteto ir Lietuvos mokslo tarybos, vaidmenį stiprinant akademinės bendruomenės dėmesį mokslinių tyrimų etikai. Diskusijoje dalyvavo apie 60 dalyvių, tarp kurių buvo Europos Komisijos, minėtų valstybinių institucijų ir užsienio giminingų Tarnybai institucijų atstovai, akademinės bendruomenės nariai.

Europos [daugiau…]

2019-06-26 ǀ Tarnybos atstovai domėjosi nesavarankiško mokslo ir studijų darbo rengimo vertinimo metodologijomis

Birželio 19–21 d. akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Loreta Tauginienė, vyriausieji specialistai Kamilė Kapočiūtė ir Regimantas Juras dalyvavo 5-oje tarptautinėje konferencijoje „Plagiarism Across Europe and Beyond“ ir 3-oje tarptautinėje konferencijoje „Shaping Ethics in Academia and Society“. Šiais metais jungtinę konferenciją organizavo Mykolo Romerio universitetas, kurioje dalyvavo apie 150 tyrėjų, švietimo ir mokslo ministerijų atstovų [daugiau…]

2019-06-18 │,,Išvengiant plagiato, arba ką gali padaryti bibliotekininkai?”

Lietuvos mokslų akademijoje vyksta Tarnybos organizuotas seminaras ,,Išvengiant plagiato, arba ką gali padaryti bibliotekininkai?”, skirtas bibliotekininkams, informacinių duomenų bazių / sistemų specialistams. Seminare, kurį veda dr. Oliver Trevisiol ir Ansgar Schäfer iš Konstanzos universiteto (Vokietija) dalyvauja virš 30 Lietuvos mokslo ir studijų institucijų atstovų.

Seminaro medžiaga atsisiuntimui: Avoiding plagiarism – what can librarians do?

[daugiau…]

2019-06-10 | Tarnybos atstovai gilinosi į mokslinių tyrimų (ne)sąžiningumo naujoves

Birželio 2–5 d. akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Loreta Tauginienė ir vyriausioji patarėja Kristina Pažusytė dalyvavo 6-oje tarptautinėje konferencijoje apie mokslinių tyrimų sąžiningumą (6th WCRI 2019). Šiais metais konferenciją organizavo Honkongo universitetas. Joje dalyvavo daugiau kaip 600 suinteresuotųjų šalių iš viso pasaulio, pvz., tarptautiniai leidėjai, Publikavimo etikos komiteto (angl. Committee on Publication Ethics) atstovai, [daugiau…]

2019-06-03 | Kviečiame į informacinį renginį apie mokslinių tyrimų etiką

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos mokslo taryba ir Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba kartu su Europos Komisijos (toliau – EK) politikos paramos priemonės, skirtos tarpusavio mokymuisi dėl Mokslinių tyrimų etikos (angl. Mutual Learning Exercise (MLE) on Research Integrity), vykdytojais rengia informacinį seminarą „Mokslinių tyrimų etikos vaidmens stiprinimas“.

Seminare [daugiau…]

2019-05-29 | Kontrolierė susitiko su Šiaulių universiteto akademine bendruomene

Susitikime su Šiaulių universiteto akademine bendruomene kontrolierė L. Tauginienė pristatė neetiško elgesio prevencinių priemonių iniciatyvas akademinei bendruomenei. Ji atkreipė dėmesį į tai, kad nacionaliniu mastu yra kelios svarbios prevencinės priemonės, tačiau jos nukreiptos į įvykusio atvejo korekciją. Todėl kontrolierė pabrėžė būtinybę prevencines priemones inicijuoti ir jas vykdyti iki numanomo atvejo atsiradimo ir ragino mokslo [daugiau…]

2019-05-22 | Kodėl akademinei bendruomenei turėtų rūpėti mokslinių tyrimų ir publikavimo etika?

Š. m. balandžio 6 d. įsigaliojo Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių (toliau – Taisyklės) pakeitimai. Atnaujintose Taisyklėse numatomas papildomas trejų metų laikotarpis, per kurį tyrėjai gali pateikti konkursų būdu valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatus (produkciją). Šiuo pakeitimu siekiama prisidėti prie mokslinių rezultatų kokybės. Nuostata taikoma nacionalinių [daugiau…]