Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

  • 0
  • 128
  • 144,979

2018-09-12 | Teismas atmetė Algio Krupavičiaus ir Vitalijos Simonaitytės skundą kaip nepagrįstą

2018 m. rugsėjo 11 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – Teismas) priėmė sprendimą, kuriuo atmetė pareiškėjų Algio Krupavičiaus ir Vitalijos Simonaitytės skundą atsakovėms Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai ir Lietuvos valstybei dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimo panaikinimo, 20 000 Eur neturtinės žalos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Teismo [daugiau…]

2018-06-25 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl Šiaulių universiteto Darbuotojų ir studentų etikos komisijos akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų

Į Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą kreipėsi pareiškėjas, prašydamas įvertinti, ar mokslo ir studijų institucijos etikos komisija turi įgaliojimus vertinti Viešojo juridinio asmens, kuris valdo, naudoja valstybės ir savivaldybės turtą ir juo disponuoja, Vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių pažeidimus, taip pat, ar Etikos komisijos priimti sprendimai yra teisėti.

Kontrolierius, [daugiau…]

2018-06-08 | Teismas atmetė Petro Baršausko skundą dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimo panaikinimo

2018 m. gegužės 30 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą atmesti pareiškėjo Petro Baršausko skundą dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimo panaikinimo. Pirmos instancijos teismo sprendimas gali būti skundžiamas.

Primename, kad 2018 m. sausio 17 d. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisija priėmė sprendimą, kuriame konstatavo, kad Petras Baršauskas „savo parašu patvirtindamas parengtų atsakymų teisingumą, <…> [daugiau…]

2018-06-08 | Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pripažino prof. dr. Eleną Jolantą Zabarskaitę pažeidus Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą

2018 m. gegužės 23 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija priėmė sprendimą, kuriame nusprendė, kad Lietuvių kalbos instituto direktorė prof. dr. Elena Jolanta Zabarskaitė pažeidė Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, t. y. laiku ir tinkamai deklaruoti interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Komisijos sprendimas gali būti skundžiamas.

Sprendime [daugiau…]

2018-03-28 | Teismas atmetė pareiškėjo Petro Baršausko skundą kaip nepagrįstą

2018 m. kovo 28 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą, kuriuo atmetė pareiškėjo Petro Baršausko skundą atsakovei Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kauno technologijos universitetui, Vilniaus Gedimino technikos universitetui, Vilniaus universitetui, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Lietuvos mokslo tarybai ir Algirdui Antanui Avižieniui [daugiau…]

2018-03-28 | Kontrolieriaus sprendimai nėra skundžiami administracinių ginčų komisijai

2018 m. kovo 2 d. Lietuvos administracinių ginčų komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus Vigilijaus Sadausko sprendimo panaikinimo savo sprendime (Nr. 3R-97 (AG-52/06-2018) konstatavo, kad Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus priimti sprendimai gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, t. y. skundas turi būti paduodamas tiesiogiai teismui, [daugiau…]

2018-03-20 | Teismas atsisakė priimti Algio Krupavičiaus ir Vitalijos Simonaitytės skundą

2018 m. kovo 20 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas atsisakė priimti Algio Krupavičiaus ir Vitalijos Simonaitytės skundą dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus Vigilijaus Sadausko sprendimo panaikinimo ir moralinės žalos priteisimo.

Primename, kad kontrolierius 2018 m. vasario 20 d. priėmė sprendimą Nr. SP-1 „Dėl prof. Algio Krupavičiaus ir dokt. Vitalijos Simonaitytės akademinės etikos [daugiau…]

2018-03-20 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dėkoja akademinei bendruomenei

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas dėkoja visai akademinei bendruomenei už pasitikėjimą, pagarbą ir bendradarbiavimą. Kartu nuveikti darbai įrodo, kad akademinės vertybės tampa tvirtu pamatu augančiai ir besikeičiančiai akademinei bendruomenei. Tęsdami savo darbus išlikite sąžiningi, principingi, visada būkite pagarbūs ir lygūs vienas kitam, prisiimkite atsakomybę. Duodami pirmiausia galvokite apie [daugiau…]

2018-03-15 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl Petro Baršausko ir Tado Šarapovo akademinės etikos pažeidimų

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas atliko tyrimą pagal 2017 m. birželio 16 d. gautą pranešimą dėl Kauno technologijos universiteto ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto akademinės bendruomenės narių galimų akademinės etikos pažeidimų. 2018 m. kovo 14 d. priimtas sprendimas Nr. SP-2 ,,Dėl Petro Baršausko ir Tado Šarapovo [daugiau…]

2018-03-14 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dalyvaus Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdyje

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas 2018 m. kovo 14 d. 10 val. dalyvaus Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdyje dėl Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2017-10-17 sprendimo Nr. SP-22 „Dėl Petro Baršausko akademinės etikos pažeidimo“ pagal P. Baršausko pateiktą skundą.

[daugiau…]