Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

Programos

  • 0
  • 9
  • 162,221

2019-05-22 | Kodėl akademinei bendruomenei turėtų rūpėti mokslinių tyrimų ir publikavimo etika?

Š. m. balandžio 6 d. įsigaliojo Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių (toliau – Taisyklės) pakeitimai. Atnaujintose Taisyklėse numatomas papildomas trejų metų laikotarpis, per kurį tyrėjai gali pateikti konkursų būdu valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatus (produkciją). Šiuo pakeitimu siekiama prisidėti prie mokslinių rezultatų kokybės. Nuostata taikoma nacionalinių [daugiau…]

2019-05-17 | Seimas sugriežtino administracinę atsakomybę už nesąžiningą mokslo darbų rengimą ir pateikimą

Seimas priėmė Administracinių nusižengimų kodekso pataisas, kuriomis patikslino administracinę atsakomybę už kito asmens rašytinio darbo pateikimą mokslo ir studijų institucijai kaip savo mokslo ar studijų darbą bei rašytinio darbo perdavimą, kurį kitas asmuo pateikė kaip savo mokslinį ar studijų darbą.

Pagal priimtus teisės akto pakeitimus kito asmens parengto mokslo ar studijų darbo (ar jo [daugiau…]

2019-05-13 | Tarnyba bendradarbiauja atliekant Akademinio sąžiningumo indekso tyrimą

Tarnyba, skatindama Lietuvos studentų sąjungos (toliau – LSS) iniciatyvą įvertinti akademinio nesąžiningumo paplitimą Lietuvos mokslo ir studijų institucijose ir nustatyti akademinio nesąžiningumo priežastis, šiais metais teikia pagalbą LSS atliekant tyrimą „Akademinio sąžiningumo indeksas”. Šis tyrimas vykdomas šeštą kartą.

Taip pat ketinama LSS nariams pravesti mokymus apie studentų indėlį į akademinės kultūros formavimą. Šis bendradarbiavimas [daugiau…]

2019-04-01 | Tarnyba siekia ENRIO narystės

Praeitą savaitę kontrolierė Loreta Tauginienė pristatė tarnybos veiklos sritis ir pasiekimus Prahoje vykusiame Europos mokslinių tyrimų sąžiningumo tarnybų tinklo (angl. ENRIO) susitikime. Šiuo pristatymu siekiama tapti ENRIO nare, kad tarnyba turėtų platesnes galimybes pažinti kitų Europos valstybių narių giminingų institucijų mokslinių tyrimų nesąžiningumo atvejų sprendimų praktiką ir tobulinti savąją, keistis anonimiško atvejo studijomis švietimo [daugiau…]

2019-03-28 | Tarnybos atstovai dalyvavo diskusijoje „Technologijų plėtra ir etikos aspektai“

Tarnybos atstovai dalyvavo Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos ir Vilniaus universiteto Teisės fakulteto organizuotoje diskusijoje „Technologijų plėtra ir etikos aspektai“. Diskusijoje buvo svarstomi mokslo ir technologijų kuriami iššūkiai žmogaus teisėms, akademinės laisvės santykis su moralinėmis vertybėmis.

Tarnybos vyriausiasis specialistas Regimantas Juras diskusijoje teigė, kad pagrindiniai šiandienos akademinės etikos klausimai yra susiję su mokslo [daugiau…]

2019-02-25 | Kontrolierė pasisakė apie nesavarankišką mokslo ir studijų darbų rengimą

Administracinių nusižengimų kodekso 123 straipsnyje įtvirtinta nuostata apie neteisėtą mokslo darbų pirkimą, pardavimą ir jų pateikimą mokslo ir studijų institucijoms. 2018 m. spalio mėn. Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas pateikė šio straipsnio projektą, kuriame siūlo atsisakyti pirkimo–pardavimo fakto ir akcentuoja nesavarankišką rengimą ir perdavimą. Dėmesys pastarajam veiksmui – nesavarankiškas rengimas ir perdavimas [daugiau…]

2019-02-21 | Kontrolierė susitiko su akademinių bendruomenių vadovais

Vasario 8 ir 21 d. kontrolierė Loreta Tauginienė susitiko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos ir Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos nariais. Susitikimuose kontrolierė atkreipė dėmesį į būtinybę mokslo ir studijų institucijoms skatinti akademinę etiką įgyvendinant ją užtikrinančias priemones. „Akademinę etiką skatinančių priemonių diegimas prilygsta socialinei inovacijai, kuri inspiruoja organizacinius pokyčius“, teigė kontrolierė. Ji taip pat kvietė [daugiau…]

2019-02-15 | Lietuvos universitetų rektorių konferencija patvirtino Publikavimo etikos gaires

Vasario 8 d. posėdyje Lietuvos universitetų rektorių konferencija (toliau – LURK) patvirtino LURK Laikinosios akademinio sąžiningumo ir etikos darbo grupės parengtas Publikavimo etikos gaires. Jomis siekiama supažindinti akademinę bendruomenę su vyraujančiomis tarptautinėmis publikavimo etikos nuostatomis, kurios taikomos visoms publikavimo procese dalyvaujančioms suinteresuotosioms šalims, t. y. mokslo leidinių redaktoriams, leidėjams, įvairių rankraščių recenzentams ir autoriams [daugiau…]

2019-01-30 | Tarnyboje įvyko susitikimas su Lietuvos studentų sąjungos atstovais

Kontrolierė Loreta Tauginienė ir Tarnybos darbuotojai susitiko su Lietuvos studentų sąjungos (toliau – LSS) prezidentu Eigirdu Sarkanu ir viceprezidente Viktorija Žilinskaite. Susitikime buvo aptartas Tarnybos ir LSS abipusis bendradarbiavimas siekiant skatinti studentus laikytis akademinės etikos normų, tobulinti akademinės etikos pažeidimų nustatymą mokslo ir studijų institucijose, informuoti studentų bendruomenę apie netinkamai įgyvendinamą studijų procesą ir [daugiau…]

2019-01-29 | Tarnyboje įvyko susitikimas su Švietimo informacinių technologijų centro atstovais

Kontrolierė ir Tarnybos darbuotojai susitiko su Švietimo informacinių technologijų centro (toliau – ŠITC) direktoriaus pavaduotoju ir Mokinių, studentų ir pedagogų registrų skyriaus vadove. Susitikime buvo atkreiptas dėmesys į poreikį gerinti Tarnybos veiklos efektyvumą bei aptartos galimybės bendradarbiauti su ŠITC, siekiant laiku gauti Tarnybai reikalingą informaciją.

[daugiau…]