Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

Programos

  • 0
  • 6
  • 192,175

Sprendimai

Add New

 

Data, Nr. Pavadinimas
2019-10-22 Nr. SP-24

Dėl doktorantūros organizavimo ir vykdymo procedūrų pažeidimų Vilniaus Gedimino technikos universitete (Sprendimo rengėja: K. Pažusytė)

Raktiniai žodžiai: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, studijų sutartis, doktorantūra, disertacija, doktorantas, vadovas, katedra, doktorantūros komitetas, atestacija

2019-10-11
Nr. SP-23

Dėl K. G. 2019 m. rugpjūčio 7 d. skundo
(Sprendimo rengėja: K. Pažusytė)

Raktiniai žodžiai: Vilniaus dailės akademija, egzaminas, konsultacija, darbo santykiai.

2019-10-03 Nr. SP-22

Dėl 2019 m. rugpjūčio 1 d. skundo

(Sprendimo rengėja: K. Pažusytė)

Raktiniai žodžiai: Kauno technologijos universitetas, tyrėjas, paraiška, Lietuvos mokslo taryba, administracinė patikra, paraiškos pakeitimas.

2019-08-22
Nr. SP-21

Dėl 2019 m. birželio 18 d. skundo
(Sprendimo rengėja: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: anksčiau išleista knyga, antroji laida, saviplagiatas.

2019-08-22
Nr. SP-20
Dėl procedūrų pažeidimų Vytauto Didžiojo universitete
(Sprendimo rengėja: K. Kapočiūtė)

 

Reikšminiai žodžiai: Vytauto Didžiojo universitetas, Tarybos darbo reglamentas, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, Tarybos nariai, Senato nariai, Studentų atstovybė, Studentų atstovybės prezidentas, procedūrų pažeidimai.

2019-08-20
Nr. SP-19
Dėl Kauno technologijos universiteto profesoriaus ir studento akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų
(Sprendimo rengėja: K. Kapočiūtė)

 

Reikšminiai žodžiai: akademinės etikos pažeidimas, neesminis pažeidimas, baigiamasis bakalauro darbas, publikacija, mokslo žurnalas, baigiamojo darbo vadovo funkcijos, publikacijos autorių įvardijimo eilė,  Kauno technologijos universitetas.

2019-07-30
Nr. SP-18
Dėl Kauno technologijos universiteto profesoriaus, lektoriaus ir studento akademinės etikos pažeidimo
(Sprendimo rengėja: K. Kapočiūtė)

 

Reikšminiai žodžiai: akademinės etikos pažeidimas, neesminis pažeidimas, baigiamasis magistro darbas, publikacija, mokslo žurnalas, Kauno technologijos universitetas.

2019-07-30
Nr. SP-17

Dėl studijų rezultatų įskaitymo procedūrų pažeidimų
(Sprendimo rengėja: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Vytauto Didžiojo universitetas, Švietimo akademija, Erasmus+ mainų programos studentas, dalinės studijos, akademinė pažyma, studijų rezultatų įskaitymas, egzaminų perlaikymas, akademinė skola, procedūrų pažeidimas.

2019-07-26
Nr. SP-16
Dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Vilniaus Gedimino technikos universitete
(Sprendimo rengėja: G. Litvinaitytė)

Reikšminiai žodžiai:
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, mokslininkų sąžiningumas, mokslinė ir profesinė etika, publikavimo etika, nešiurkštus akademinės etikos pažeidimas, akademinės etikos pažeidimus sukeliančių aplinkybių pašalinimas.
2019-07-17
Nr. SP-15

Dėl tyrimo nutraukimo
(Sprendimo rengėja: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: Kauno technologijos universitetas, baigiamasis darbas, baigiamojo darbo vadovas, publikacija, bendraautorystė, tyrimo nutraukimas.

2019-07-17
Nr. SP-14

Dėl tyrimo nutraukimo
(Sprendimo rengėja: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: Kauno technologijos universitetas, baigiamasis darbas, baigiamojo darbo vadovas, publikacija, bendraautorystė, tyrimo nutraukimas.

2019-07-10
Nr. SP-13
Dėl Kauno technologijos universiteto docento ir studento akademinės etikos pažeidimų
(Sprendimo rengėja: K. Kapočiūtė)

 

Reikšminiai žodžiai: akademinės etikos pažeidimas, baigiamasis bakalauro darbas, baigiamojo darbo vadovas, publikacija, mokslo žurnalas, dovanotoji autorystė, nesąžininga konkurencija, Kauno technologijos universitetas.

2019-06-26
Nr. SP-12

Dėl V. R. 2018 m. rugpjūčio 15 d. skundo
(Sprendimo rengėja: G. Litvinaitytė)

Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, akademinė laisvė, akademinės bendruomenės narių santykiai.

2019-06-21 Nr. SP-11

Dėl T. G. 2019 m. vasario 15 d. ir kovo 25 d. skundų
(Sprendimo rengėja: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Vytauto Didžiojo universitetas, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, dokumentų registracija, terminas, stipendijų skyrimas, akademiniai pasiekimai.

2019-05-28
Nr. SP-10
Dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Vilniaus universitete
(Sprendimo rengėja: G. Litvinaitytė)

 

Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universitetas, Centrinė akademinės etikos komisija, procedūros pažeidimas, akademinė laisvė.

2019-05-14
Nr. SP-9

Dėl T. G. 2019 m. kovo 11 d. skundo
(Sprendimo rengėja: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Šiaulių universitetas, studentas, administracijos darbuotojas, dokumentų valdymo tvarkos aprašas, studijų programa, studijų forma.

2019-05-03
Nr. SP-8

Dėl G. B. 2018 m. gruodžio 17 d. skundo
(Sprendimo rengėja: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, akademinė laisvė, etiškų asmeninių santykių principas, kritika.

2019-05-02
Nr. SP-7

Dėl R. D. 2018 m. spalio 24 d. skundo
(Sprendimo rengėjas: R. Juras)

Reikšminiai žodžiai: konkursas akademinio personalo pareigoms eiti, apeliacinis skundas, informacijos apie viešą konkursą skelbimo procedūros pažeidimas, Kauno technologijos universitetas.

2019-04-30
Nr. SP-6

Dėl 2018 m. lapkričio 14 d. skundo
(Sprendimo rengėjas: R. Juras)

Reikšminiai žodžiai: rektoriaus rinkimų procedūra, universiteto reorganizavimas, Šiaulių universitetas.

2019-04-30
Nr. SP-5

Dėl 2019 m. vasario 15 d. pranešimo
(Sprendimo rengėja: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universitetas, akademinės bendruomenės narys, akademinė laisvė.

2019-04-30
Nr. SP-4

Dėl rekomendacijų Alytaus kolegijai
(Sprendimo rengėja: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: Akademinė taryba, Mokslo ir studijų įstatymo kriterijai, rekomendacijos, Akademinės tarybos narių rinkimo procedūros, Alytaus kolegija.

2019-03-19
Nr. SP-3

Dėl S. K. 2018 m. kovo 13 d. skundo
(Sprendimo rengėja: G. Litvinaitytė)

Reikšminai žodžiai: publikavimo etika, mokslinis produktyvumas, senatis, nepagrįstas skundas (pranešimas).

2019-03-08
Nr. SP-2
Dėl D. J. 2018 m. liepos 17 d. skundo
(Sprendimo rengėja: G. Litvinaitytė)

 

Reikšminiai žodžiai: plagiatas, nepagrįstas skundas (pranešimas).

2019-02-19
Nr. SP-1
Dėl R. K. 2018 m. gruodžio 19 d. pranešimo
(Sprendimo rengėja: G. Litvinaitytė)

 

Reikšminiai žodžiai: klaidinanti informacija, nepagrįstas skundas (pranešimas).

  2018 m.
2018-12-06
Nr. SP-18
Apskųstas teismui.
2018-12-06
Nr. SP-17
Dėl 2018 m. kovo 14 d. pradėto tyrimo nutraukimo
(Sprendimo rengėja: G. Litvinaitytė)

 

Reikšminiai žodžiai: Vytauto Didžiojo universitetas, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimas, tyrimo nutraukimas.

2018-12-06
Nr. SP-16

Dėl procedūrų pažeidimo Lietuvos edukologijos universitete
(Sprendimo rengėjai: K. Kapočiūtė, K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Lietuvos edukologijos universiteto Taryba, posėdžiai, darbotvarkės viešas skelbimas, procedūrų pažeidimas.

2018-12-06
Nr. SP-15

Dėl E. D. 2018 m. sausio 26 d. skundo
(Sprendimo rengėjai: R. Juras, K. Pažusytė, G. Litvinaitytė)

Reikšminiai žodžiai: akademinių žurnalų leidyba, straipsnių redagavimo procedūra, leidybos etika, manipuliavimas citavimo rodikliais, bendraautorystės primetimas, universitetas.

2018-11-06
Nr. SP-14

Dėl A. S. 2018 m. rugsėjo 24 d. skundo
(Sprendimo rengėjai: R. Juras, G. Litvinaitytė)

Reikšminiai žodžiai: direktoriaus rinkimo procedūra, dokumentų pateikimas, procedūrų pažeidimai, kolegija.

2018-10-25
Nr. SP-13

Dėl T. G. 2018 m. gegužės 17 d., 2018 m. liepos 11 d. ir 2018 m. rugsėjo 14 d. skundų
(Sprendimo rengėjai: K. Kapočiūtė, G. Litvinaitytė)

Reikšminiai žodžiai: Lietuvos edukologijos universitetas, Akademinės etikos komisija, Akademinės komisijos nuostatai, apeliacinė komisija, apeliacinės komisijos veiklos reglamentavimas, egzamino įvertinimo viešinimas, procedūros, akademinė etika, nepagrįstas skundas.

2018-10-25
Nr. SP-12

Dėl procedūrų pažeidimų Vilniaus universiteto Medicinos fakultete
(Sprendimo rengėjai: R. Juras, G. Litvinaitytė)

Reikšminiai žodžiai: Studijų rezultatų įskaitymas, rezultatų įskaitymo procedūra, studijų koordinavimas, procedūrų pažeidimai.

2018-10-25
Nr. SP-11

Dėl 2018 m. liepos 2 d. pranešimo
(Sprendimo rengėja: G. Litvinaitytė)

Reikšminiai žodžiai: Šiaulių universitetas, nusišalinimas, interesų konfliktas.

2018-09-28
Nr. SP-9
Apskųstas teismui