Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

Programos

  • 1
  • 55
  • 152,143

Analizės

 

Eil. Nr. Analizės atlikimo laikotarpis Analizė
1. 2017 m. gruodžio 7 d.  2018 m. vasario 15 d. Akademinė etika mokslo žurnalų leidybos srityje
2. 2017 m. birželio 12 d. 2017 m. lapkričio 20 d. Apklausa apie akademinės etikos kodeksų ir susijusios informacijos pateikimą mokslo ir studijų institucijose
3. 2016 m. sausio 20 d.  2016 m. vasario 5 d. Apklausa apie mokslo ir studijų institucijose nustatytus akademinės etikos ir procedūrų pažeidimus
4. 2015 m. spalio 5 d.  2016 m. sausio 15 d. Valstybinių aukštųjų mokyklų tarybų sudarymo pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 7, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 43, 44, 47, 48, 51, 55, 57, 66, 69, 70, 71, 73, 75, 95 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą analizė