dr. Vigilijus Sadauskas

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius
 

Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

  • 0
  • 28
  • 76,613

2017-05-19 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl Ž. M. 2017 m. vasario 14 d. skundo

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2017 m. gegužės 19 d. sprendimas Nr. SP-14 „Dėl Ž. M. 2017 m. vasario 14 d. skundo“.

2017-05-15 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl R. K. 2017 m. sausio 16 d. skundo

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2017 m. gegužės 12 d. sprendimas Nr. SP-13 „Dėl R. K. 2017 m. sausio 16 d. skundo“.

2017-05-10 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl K. S. 2017 m. vasario 8 d. skundo

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2017 m. gegužės 10 d. sprendimas Nr. SP-12 „Dėl K. S. 2017 m. vasario 8 d. skundo“.

2017-05-10 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl M. Š. 2017 m. vasario 10 d. skundo

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2017 m. gegužės 9 d. sprendimas Nr. SP-11 „Dėl M. Š. 2017 m. vasario 10 d. skundo“.

2017-05-05 | Teisėjai akademinės etikos pažeidimus grindžia teisės normomis

Vilniaus apygardos administracinis teismas (teisėjų kolegija: Milda Vainienė, Violeta Petkevičienė, Donatas Vansevičius) ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (teisėjų kolegija: Anatolijus Baranovas, Ričardas Piličiauskas ir Skirgailė Žalimienė), nagrinėdami skundus ir priimdami sprendimus dėl Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus (toliau – Kontrolierius) sprendimo, nepaisė akademinės etikos ir teisės normų turinio ir formos skirtumų, Kontrolieriaus [daugiau…]

2017-04-19 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl Vytauto Didžiojo universiteto su Lietuvos kultūros tyrimų institutu ir Europos humanitariniu universitetu filosofijos mokslo krypties mokslo doktorantūros komiteto akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2017 m. balandžio 18 d. sprendimas Nr. SP-10 „Dėl Vytauto Didžiojo universiteto su Lietuvos kultūros tyrimų institutu ir Europos humanitariniu universitetu filosofijos mokslo krypties mokslo doktorantūros komiteto akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų“.

[daugiau…]

2017-04-19 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dalyvaus Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas 2017 m. balandžio 19 d. dalyvaus Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje.

2017-04-12 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl Lietuvos edukologijos universiteto studento Tomo Griškevičiaus akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2017 m. balandžio 11 d. sprendimas Nr. SP-9 „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto studento Tomo Griškevičiaus akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų“.

2017-03-28 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas Dėl Aleksandro Zotovo, lektorės dokt. Lauros Aidukienės, lektoriaus Mangirdo Morkūno ir prof. dr. Gedimino Černiausko akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius (toliau – Kontrolierius) gavo Aleksandro Zotovo, buvusio Mykolo Romerio universiteto (toliau – MRU) studento, skundą dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų MRU. Įvertinęs pateiktą medžiagą, Kontrolierius pradėjo tyrimą ir nustatė, kad MRU atsiskaitymų, laikomų išankstiniu būdu, susiklosčiusi praktika yra nenuosekli, todėl ydinga, o reglamentavimas – nepakankamas [daugiau…]

2017-03-24 | Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius atkreipia dėmesį į teisės akto, reglamentuojančio administracinę atsakomybę už rašto darbų įsigijimą, problemas

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui dr. Vigilijui Sadauskui (toliau – Kontrolierius) gaunant kreipimųsi dėl pasiūlymų įsigyti rašto darbus, atsižvelgiant į studentų atliktų tyrimų duomenis dėl akademinio nesąžiningumo paplitimo aukštosiose mokyklose ir viešai internetinėje erdvėje skleidžiant informaciją, skatinančią rašyti rašto darbus ir juos įsigyti, signalizuojama apie esamą aukštojo mokslo kokybės problemą, [daugiau…]