dr. Vigilijus Sadauskas

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius
 

Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

  • Šiuo metu naršo: 0
  • Šiandien: 63
  • Iš viso nuo 2015-02-02: 62,686

2016-11-30 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus universiteto antrosios pakopos psichologijos studijas tvarkos

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. SP-26 „Dėl priėmimo į Vilniaus universiteto antrosios pakopos psichologijos studijas tvarkos“.

2016-11-25 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl K. S. 2016 m. rugsėjo 12 d. skundo

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2016 m. lapkričio 22 d. sprendimas Nr. SP-25 „Dėl K. S. 2016 m. rugsėjo 12 d. skundo“.

2016-11-25 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl Vytauto Didžiojo universiteto etnologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros procedūrų

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2016 m. lapkričio 22 d. sprendimas Nr. SP-24 „Dėl Vytauto Didžiojo universiteto etnologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros procedūrų“.

2016-11-23 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius vyksta į Strasbūrą

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas 2016 m. lapkričio 23–25 d. vyksta į komandiruotę Strasbūre. Šiomis dienomis organizuojama pirmoji „Pan-European Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education“ (ETINED) plenarinė sesija. Susitikimo programoje numatyta ETINED darbo ir prioritetų prezentacija, darbas grupėse akademinės etikos klausimais, su ETINED teminiais prioritetais [daugiau…]

2016-11-17 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius sveikina su Tarptautine studentų diena

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas sveikina visus studentus su Tarptautine studentų diena!

2016-11-14 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dalyvaus Lietuvos Respublikos naujai išrinkto Seimo pirmajame posėdyje

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas 2016 m. lapkričio 14 d. dalyvaus Lietuvos Respublikos naujai išrinkto Seimo pirmajame posėdyje.

2016-11-14 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas Dėl Vilniaus dailės akademijos rektoriaus ir Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto personalo įvykdytų procedūrų pažeidimų

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2016 m. lapkričio 11 d. sprendimas Nr. SP-23 „Dėl Vilniaus dailės akademijos rektoriaus ir Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto personalo įvykdytų procedūrų pažeidimų“.

2016-11-02 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius vyksta į Ženevą

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas 2016 m. lapkričio 2–3 d. dalyvauja Ženevoje vykstančiame Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos renginyje. Pagrindinė konferencijos tema – darnus visuomenės vystymasis, nuo kurio sąžiningas bei etiškas mokslas ir studijos yra neatsiejami.

2016-10-14 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dalyvauja Mykolo Romerio konferencijoje

2016 m. spalio 14 d. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas vyksta į Mykolo Romerio universiteto rengiamą konferenciją „Akademinė etika kintančioje visuomenėje 2016“. Kontrolierius pakviestas dalyvauti diskusijoje „Kaip (ne)etika grįsti sprendimai ir (ne)etiška akademinė bendruomenė prisideda prie studijų procesų ir mokslinės veiklos kokybės, atstovaujamos institucijos reputacijos formavimo?“

2016-10-14 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl baigiamojo darbo vertinimo ir apeliacijos pateikimo tvarkos Mykolo Romerio universitete

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2016 m. spalio 13 d. sprendimas Nr. SP-22 „Dėl baigiamojo darbo vertinimo ir apeliacijos pateikimo tvarkos Mykolo Romerio universitete“.