dr. Vigilijus Sadauskas

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius
 

Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

  • Šiuo metu naršo: 0
  • Šiandien: 32
  • Iš viso nuo 2015-02-02: 56,964

2016-08-09 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl komunikacijos krizės metu Kauno technologijos universitete tvarkos aprašo taikymo

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2016 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas Nr. SP-17 „Dėl komunikacijos krizės metu Kauno technologijos universitete tvarkos aprašo taikymo“.

2016-08-09 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl Kauno technologijos universiteto senato sudėties

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2016 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas Nr. SP-16 „Dėl Kauno technologijos universiteto senato sudėties“.

2016-07-13 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl D. Š. 2016 m. balandžio 11 d. skundo

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2016 m. liepos 7 d. sprendimas Nr. SP-15 „Dėl D. Š. 2016 m. balandžio 11 d. skundo“.

2016-06-22 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba rengia konferenciją-diskusiją „Akademinės etikos samprata teisiniu aspektu“

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba 2016 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos Seime organizuoja konferenciją-diskusiją „Akademinės etikos samprata teisiniu aspektu“. Pranešimus skaitys Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas, Lietuvos edukologijos vyr. teisininkė Ramutė Ruškytė ir Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės instituto lektorė Jolanta Bieliauskaitė. Pranešimų tema bus [daugiau…]

2016-06-15 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl atestavimo ir viešo konkurso Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centre vykdymo

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2016 m. birželio 13 d. sprendimas Nr. SP-14 „Dėl atestavimo ir viešo konkurso Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centre vykdymo“.

2016-06-01 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus raginimas netylėti

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas, reaguodamas į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie akademinio nesąžiningumo atvejį Vytauto Didžiojo universitete, ragina akademinę bendruomenę nelikti abejingą ir, susidūrus su panašiomis situacijomis, kreiptis į mokslo ir studijų institucijos akademinės etikos komisiją / komitetą arba Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus [daugiau…]

2016-05-25 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius vyksta į Strasbūrą

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas 2016 m. gegužės 25–26 d. dalyvauja Strasbūre vykstančiame „Pan-European Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education“ (ETINED) iniciatyvinės grupės susitikime. Susitikimas skirtas aptarti šio projekto gaires ir ateities planus stiprinant visos Europos švietimo situaciją.

2016-05-19 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius susitinka su Alytaus kolegijos ir Marijampolės kolegijos bendruomenėmis

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas 2016 m. gegužės 19 d. dalyvauja susitikimuose su Alytaus kolegijos ir Marijampolės kolegijos bendruomenėmis. Kontrolierius pristato savo ir tarnybos veiklą, didžiausias akademinės etikos problemas, situaciją mokslo ir studijų institucijose ir kt.

2016-05-18 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos darbuotojas vyksta į Vilniaus verslo kolegiją

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos patarėja Gintarė Šeškevičiūtė 2016 m. gegužės 18 d. dalyvauja Vilniaus verslo kolegijos baigiamųjų darbų pirminiuose gynimuose. Patarėja pristato akademinės etikos aspektus baigiamuosiuose darbuose, t. y. plagijavimą, darbų pirkimo ir pateikimo kaip savo aukštajai mokyklai, baigiamųjų darbų procesą ir vadovo ir studento bendradarbiavimą rengiant baigiamuosius [daugiau…]

2016-05-18 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dalyvavo Apskritojo stalo diskusijoje Kazimiero Simonavičiaus universitete

2016 m. gegužės 17 d. Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakultete įvyko Apskritojo stalo diskusija „Akademinis (ne)sąžiningumas – mūsų požiūrio į gyvenimą atspindys“. Renginio tikslas – aptarti studentų rašto darbų plagiato ir pirkimo problemas. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas įsitraukė į diskusiją ir ragino griežčiau vertinti rašto darbus, viešinti visus [daugiau…]