Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

Programos

  • 1
  • 10
  • 162,222

2018-09-12 | Teismas atmetė Algio Krupavičiaus ir Vitalijos Simonaitytės skundą kaip nepagrįstą

2018 m. rugsėjo 11 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – Teismas) priėmė sprendimą, kuriuo atmetė pareiškėjų Algio Krupavičiaus ir Vitalijos Simonaitytės skundą atsakovėms Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai ir Lietuvos valstybei dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimo panaikinimo, 20 000 Eur neturtinės žalos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Teismo sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo.

Sprendime Teismas nurodė, kad „byloje esantys duomenys patvirtina, kad Tarnyba kreipėsi į ekspertus su užduotimi palyginti socialinių mokslų srities Algio Krupavičiaus ir Vitalijos Simonaitytės straipsnio tekstą anglų kalba su [G. Ž.] rankraščiu lietuvių kalba ir įvertinti, ar tekstas anglų kalba gali būti laikomas lietuvių kalba rašyto rankraščio vertimu. Tekstus vertino trys ekspertai. Pirmasis ekspertas <...> pateikė išvadą <...>, kurioje nurodė, kad tai, kad rankraščio tekstas buvo panaudotas rašant straipsnį, nekelia abejonių. Didelė ištraukų dalis yra tiesioginis teksto vertinimas, naudojant tas pačias išraiškos priemones, darant tas pačias klaidas, o kartais tiesiog vertimo klaidas. Dalis ištraukų šiek tiek pakeistos, bet paprastai nedaug. Tekstų panašumai tokie dideli, kokie tegali atsirasti, jeigu lietuviškas rankraštis būtų aktyviai naudojamas rašant anglišką straipsnį. Antrasis ekspertas <...> pateikė išvadą <...>, kurioje pažymėta, kad pažodinio vertimo nebuvimas nėra pakankamas įrodymas, kad tekstas nėra vertimas, nes verčiant į anglų kalbą dėl skirtingos gramatikos ir sakinių struktūros tam tikri pakeitimai neišvengiami. Ekspertas nurodė, kad didelė dalis teksto anglų kalba gali būti laikoma teksto lietuvių kalba vertimu su aukštu užtikrintumo laipsniu. <...> trečias ekspertas pateikė išvadą <...>, kurioje nurodė, kad absoliuti dauguma [G. Ž.] nurodytų jo autorinio teksto lietuvių kalba vietų sutampa su atitinkamomis teksto anglų kalba vietomis. Tekstų sutaptis daug atvejų paaiškinama, kad cituojami ir neretai pažodžiui nurašomi konkretūs nagrinėjamų partijų statutų punktai. Visgi šio citavimo sutaptis nėra atsitiktinė. <...> Analizės netolygumai ir netgi klaidos, pripažįstamos [G. Ž.], iš esmės atsikartoja ir ginčijamame tekste anglų kalba. <…> iš maždaug 60 nurodytų sutapties epizodų apytikriai trys ketvirtadaliai gali būti pripažinti kaip neatsitiktiniai <…>“.

Teismas, apibendrindamas tai, ką sprendime išdėstė, nurodė, kad „nėra pagrindo abejoti ekspertų išvadų teisėtumu bei pagrįstumu“, ir konstatavo, kad „įvertinus skundžiamo sprendimo motyvus byloje nustatytų aplinkybių, teisės nuostatų ir teismų praktikos kontekste, darytina išvada, kad [Kontrolierius] priėmė motyvuotą, išsamų bei pagrįstą objektyviais duomenimis sprendimą, todėl jo naikinti nėra pagrindo.“

Pastebėtina, kad pareiškėjai tiek atliekant tyrimą Tarnyboje, tiek pateikiant skundą Teismui ir Teismo posėdžio metu ne kartą minėjo, kad Kontrolierius netenkino prašymo tekstus patikrinti antiplagijavimo sistemoje „iThenticate“. Primename, kad Kontrolierius savo sprendime nurodė, jog „sutapčių patikros sistemos tekstus lygina su joms pasiekiamais skaitmeniniais dokumentais, skirtingomis kalbomis parašytų tekstų sutapčių neaptinka,  <…> Pareiškėjo Tekstas buvo parengtas kita nei Publikacijos kalba ir nėra publikuotas, todėl sutapčių patikrinimo sistemos tarp Pareiškėjo Teksto ir Publikacijos neaptiktų sutapčių“. Teismas su tokia Kontrolieriaus pozicija sutiko ir savo sprendime patvirtinto, kad pareiškėjų prašomas patikros būdas „objektyviai negalėjo būti naudotas.“