Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

Programos

  • 0
  • 144
  • 157,668

2018-06-08 | Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pripažino prof. dr. Eleną Jolantą Zabarskaitę pažeidus Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą

2018 m. gegužės 23 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija priėmė sprendimą, kuriame nusprendė, kad Lietuvių kalbos instituto direktorė prof. dr. Elena Jolanta Zabarskaitė pažeidė Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, t. y. laiku ir tinkamai deklaruoti interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Komisijos sprendimas gali būti skundžiamas.

Sprendime komisija nurodė, kad instituto direktorė dalyvaudama instituto Mokslo tarybos posėdyje priimant sprendimus dėl jos kartu su bendraautoriais parengtos monografijos „Kūrybiškumo slinktys ir lūžiai. Kalbinė kurti analizė“ leidybos bei pasirašiusi šios monografijos leidybos sutartį, taip pat pasirašiusi papildomą instituto susitarimą su UAB „Proit“, kurioje tuo metu dirbo direktorės sūnus, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.

Sprendime komisija taip pat pažymėjo, kad „susilaikymas nuo tam tikro klausimo svarstymo negali būti pripažintas nusišalinimu“.

Komisija tyrimą pradėjo gavusi Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos pranešimą, o surinkusi papildomą informaciją iš Specialiųjų tyrimų tarnybos bei privačių asmenų, nusprendė išplėsti instituto direktorės atžvilgiu pradėtą tyrimą ir įvertinti naujas aplinkybes.

Primename, kad Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius kreipėsi į komisiją po to, kai 2017 m. lapkričio 28 d. priėmė sprendimą „Dėl Ž. M. 2017 m. rugpjūčio 11 d. ir I. B. 2017 m. rugpjūčio 22 d. skundų“, kuriame pažymėjo, kad „atsižvelgiant į tai, kad E. J. Z. 2017 m. vasario 13 d. Instituto Centro ir 2017 m. vasario 14 d. Instituto Mokslo tarybos posėdžiuose nenusišalino balsuojant dėl [jos] kaip bendraautoriaus monografijos leidimo, Kontrolierius surinktą informaciją pagal kompetenciją persiunčia Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.“