Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

Programos

  • 0
  • 150
  • 166,534

2018-06-08 | Teismas atmetė Petro Baršausko skundą dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimo panaikinimo

2018 m. gegužės 30 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą atmesti pareiškėjo Petro Baršausko skundą dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimo panaikinimo. Pirmos instancijos teismo sprendimas gali būti skundžiamas.

Primename, kad 2018 m. sausio 17 d. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisija priėmė sprendimą, kuriame konstatavo, kad Petras Baršauskas „savo parašu patvirtindamas parengtų atsakymų teisingumą, <…> sutapatino asmeninio pobūdžio raštus su KTU veiklos raštais ir tokiu būdu pasinaudojo KTU žmogiškaisiais ištekliais ne tarnybos tikslais“. Komisija tyrimą pradėjo gavusi Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2017 m. spalio 17 d. sprendimą Nr. 22 „Dėl Petro Baršausko akademinės etikos pažeidimų“ ir pranešimą, kuriame kontrolierius pažymėjo, kad P. Baršauskas galėjo pavesti pavaldiniams rengti atsakymus dėl skundo nagrinėjimo, kuris susijęs su jo, kaip privataus asmens, habilitacijai pateikta monografija.