Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

  • 1
  • 128
  • 144,979

2018-03-12 | Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Algio Krupavičiaus ir Vitalijos Simonaitytės veikos, turinčios nusikalstamos veikos požymių

2018 m. kovo 9 d. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba buvo informuota apie pradėtą ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus dr. Vigilijaus Sadausko pranešimą dėl įvykdytos nusikalstamos veikos.

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdyba ikiteisminį tyrimą pradėjo po to, kai Kontrolierius 2018 m. vasario 20 d. priėmė sprendimą Nr. SP-1 „Dėl prof. Algio Krupavičiaus ir dokt. Vitalijos Simonaitytės akademinės etikos pažeidimų“ ir surinktą informaciją persiuntė teisėsaugos institucijoms. Sprendime Kontrolierius nustatė, kad A. Krupavičius ir V. Simonaitytė parengė ir pateikė publikaciją „Politinių partijų organizacija: Lietuvos atvejis“ (angliškai, „Organization of political parties: the Case of Lithuania“), pažeisdami  kitų autorių teises. Atsižvelgiant į tai, kad publikacijos pateikimo metu Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 191 straipsnis numatė baudžiamąją atsakomybę už autorystės teisių pasisavinimą, Kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 11 dalies 6 punktu, informavo Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą.