Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

  • 0
  • 56
  • 139,510

2018-02-13 | Finansinės paramos gavimo ir panaudojimo aplinkybes Lietuvių kalbos institute vertins Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba

Viešųjų pirkimų tarnyba 2018 m. vasario mėn. pranešė Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui dr. Vigilijui Sadauskui, kad informacija dėl monografijos leidybai (pagal LMT tikslinį kvietimą) Lietuvių kalbos institutui skirtos finansinės paramos gavimo ir panaudojimo aplinkybių įvertinti pagal kompetenciją perduota Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Informuojame, kad kontrolierius pagal kompetenciją išnagrinėjo gautą skundą ir 2017 m. gegužės 19 d. priėmė sprendimą Nr. SP-14. Skundo aplinkybių, susijusių su viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimais, kontrolierius nenagrinėjo, o šią informaciją nagrinėti pagal kompetenciją persiuntė VPT.

Kontrolierius atkreipia akademinės bendruomenės dėmesį į tai, kad kiekvienas akademinės bendruomenės narys privalo atsakingai ir nustatyta tvarka naudotis gaunama parama ir taip užtikrinti tausų išteklių panaudojimą, o to neužtikrindamas – pažeidžia akademinę etiką sudarančių vertybių visumą.