Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

Programos

  • 0
  • 6
  • 148,095

2018-01-17 | Petras Baršauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas 2018 m. sausio 17 d. 11 val. dalyvavo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos posėdyje, kuriame buvo nuspręsta, kad Petras Baršauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti (3 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos vertinimu, „savo parašu patvirtindamas parengtų atsakymų teisingumą, P.Baršauskas sutapatino asmeninio pobūdžio raštus su KTU veiklos raštais ir tokiu būdu pasinaudojo KTU žmogiškaisiais ištekliais ne tarnybos tikslais“.

Primename, kad tyrimas buvo pradėtas gavus Kontrolieriaus 2017 m. spalio 17 d. sprendimą Nr. 22 „Dėl Petro Baršausko akademinės etikos pažeidimų“ ir raštą, kuriame Kontrolierius pažymėjo, kad P. Baršauskas galėjo pavesti pavaldiniams rengti atsakymus dėl skundo nagrinėjimo, kuris susijęs su jo, kaip privataus asmens, habilitacijai pateikta monografija.