Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

  • 0
  • 56
  • 139,510

2017-11-29 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl Lietuvių kalbos instituto direktorės prof. dr. Jolantos Zabarskaitės akademinės etikos pažeidimų

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus dr. Vigilijaus Sadausko 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. SP-24 „Dėl Lietuvių kalbos instituto direktorės prof. dr. Jolantos Zabarskaitės akademinės etikos pažeidimų“.

Atsižvelgiant į tai, kad LKI direktorė prof. dr. Jolanta Zabarskaitė, atsakinga už tai, kad LKI veikla atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus, LKI įstatus ir kitus teisės aktus, pasirašė Partnerystės sutartį LKI vardu be viešojo pirkimo procedūrų organizavimo leidinio leidybos ir spausdinimo paslaugoms įsigyti ir taip tinkamai neužtikrindama mažiausios galimos leidybos darbų / paslaugų kainos, neatsakingai ir netausiai pasinaudojo LMT teikiamais materialiniais ištekliais, konstatuotina, kad nesilaikė Mokslo ir studijų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytų visuotinai pripažintų vertybių, kurios užtikrina skaidrumą, sąžiningumą, teisingumą ir tausų išteklių vartojimą, todėl pažeidė Mokslo ir studijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą akademinės etikos principą.