Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

  • 1
  • 178
  • 118,066

2017-07-14 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus Petro Baršausko ir Universitetinės akademinių darbuotojų atestacijos ir konkursų komisijos akademinės etikos pažeidimų

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus dr. Vigilijaus Sadausko 2017 m. liepos 11 d. sprendimas Nr. SP-19 „Dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus Petro Baršausko ir Universitetinės akademinių darbuotojų atestacijos ir konkursų komisijos akademinės etikos pažeidimų“.